Medarbetare

Personal

Från vänster: Oscar Liljencrantz, Christer Högbeck, Thomas Lagerqvist, Åsa Peltomaa, Ulrika Blomqvist, Mats Lindbäck, Elisabeth Kaldéren, Kenny Fredman, Martina Itté-Muro (slutat), Kerstin Frykberg Andersson och Peder Halling. Ej med på bild: Stig Alexandersson och Tove Lindau.

Mediekontakt?
Massmedia kan kontakta:
Vd Ulrika Blomqvist, telefon 08-58 00 10 02 eller 0765-20 10 02.
Informationschef Mats Lindbäck, telefon 08-58 00 10 09 eller 0765-20 10 09.

Ulrika Blomqvist
VD Bostadsrätterna
Jurist

Stig Alexandersson
Jurist

Kenny Fredman
Kommunikatör

Kerstin Frykberg Andersson
Utbildningschef
Styrelserådgivare

Peder Halling
Jurist

Christer Högbeck
Styrelserådgivare
Fastighetsrätt
Jurist

Elisabeth Kalderén
Styrelserådgivare

Anette Krising Brolin
Jurist, styrelserdågivare

Thomas Lagerqvist
Styrelserådgivare
Medlemsförmåner
Marknad

Oscar Liljencrantz
IT-ansvarig
Styrelserådgivare
Jurist

Tove Lindau
Styrelserådgivare
Jurist

Mats Lindbäck
Informationschef
Styrelserådgivare

Åsa Peltomaa
Administratör