Vad innebär indirekt kapitaltillskott?

Insatshöjning

Fråga

Kapitaltillskott från medlemmarna betyder ju att alla betalar in ett belopp för att till exempel finansiera en större renovering eller investering, men vad innebär indirekt kapitaltillskott?

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att läsa svaren

Frågor och svar inom insatshöjning

 • Kapitaltillskott – vad ska vi tänka på?

  Medlemmarna har vid en extra föreningsstämma i vår förening enhälligt beslutat om kapitaltillskott. Summan ska i sin helhet användas till att amortera av våra lån. Finns det några särskilda formalia kring dessa inbetalningar? Ska särskilt konto upprättas, eller går det bra att skicka fakturor för inbetalning till något av föreningens befintliga konton?

  Insatshöjning 2024-03-01
 • Måste vi lämna så gamla uppgifter till Skatteverket?

  Jag undrar vilket ansvar föreningen har vad gäller att lämna uppgifter om kapitaltillskott till Skatteverket? Det gäller en medlem som bott i föreningen i 30 år och som nu har sålt sin lägenhet och är angelägen om att rätt uppgifter angående kapitaltillskott lämnas från föreningen. Är det föreningens ansvar att förse myndigheten med så gamla uppgifter?

  Insatshöjning 2022-12-01
 • Vilka alternativ finns till att höja månadsavgifterna?

  I vår förening väntar flera åtgärder enligt underhållsplanen och vi försöker hitta alternativa lösningar till att behöva höja månadsavgifterna. Vi funderar på att öka insatserna i stället. Medlemmarna får ju då låna själva till detta eller ta ur egen kassa. På så sätt håller vi nere månadsavgifterna men kan ändå genomföra åtgärderna. Är det klokt att göra så? Vilka för- och nackdelar finns?

  Insatshöjning 2022-11-01

Andra vanliga frågor inom relaterade ämnen

 • Kapitaltillskott – vad ska vi tänka på?

  Medlemmarna har vid en extra föreningsstämma i vår förening enhälligt beslutat om kapitaltillskott. Summan ska i sin helhet användas till att amortera av våra lån. Finns det några särskilda formalia kring dessa inbetalningar? Ska särskilt konto upprättas, eller går det bra att skicka fakturor för inbetalning till något av föreningens befintliga konton?

  Insatshöjning 2024-03-01
 • Måste vi lämna så gamla uppgifter till Skatteverket?

  Jag undrar vilket ansvar föreningen har vad gäller att lämna uppgifter om kapitaltillskott till Skatteverket? Det gäller en medlem som bott i föreningen i 30 år och som nu har sålt sin lägenhet och är angelägen om att rätt uppgifter angående kapitaltillskott lämnas från föreningen. Är det föreningens ansvar att förse myndigheten med så gamla uppgifter?

  Insatshöjning 2022-12-01
 • Vilka alternativ finns till att höja månadsavgifterna?

  I vår förening väntar flera åtgärder enligt underhållsplanen och vi försöker hitta alternativa lösningar till att behöva höja månadsavgifterna. Vi funderar på att öka insatserna i stället. Medlemmarna får ju då låna själva till detta eller ta ur egen kassa. På så sätt håller vi nere månadsavgifterna men kan ändå genomföra åtgärderna. Är det klokt att göra så? Vilka för- och nackdelar finns?

  Insatshöjning 2022-11-01
 • Måste extrastämman ske på det begärda datumet?

  Styrelsen måste ju alltid kalla till en stämma om minst en tiondel av de röstberättigade begär det. I begäran om extrastämma som inkommit till oss anges ett datum för stämman. Måste styrelsen rätta sig efter det datumet? Hur lång tid efter begäran inkommit har styrelsen på sig att arrangera extrastämman?

  Föreningsstämma 2022-03-01
 • Närvaro på stämman för att bli invald?

  Vi ska ha årsstämma snart. Vår fråga är om en person som i dagsläget inte är med i styrelsen, men som är intresserad av att bli invald, kan bli det trots att denne inte har möjlighet att närvara på årsstämman?

  Föreningsstämma 2019-05-01
 • Vem får närvara på föreningsstämman?

  Vi undrar över hur reglerna för närvaro på föreningsstämman ser ut, det vill säga vem som har rätt att närvara? När en medlem köper en lägenhet ansöker denne om medlemskap. Om medlemmen sedan bor ihop med någon, får även den personen delta på föreningsstämman? Ska den personen i så fall kallas till årsmötet, stå på närvarolistan med mera?

  Föreningsstämma 2018-11-01

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet