Ha koll som internrevisor

Vad ingår egentligen i uppdraget som internrevisor? Efter genomgången utbildning ska du ha fått kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger uppdraget att vara internrevisor.

Beskrivning

Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sitt uppdrag och är därmed en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur arbetet ska utföras för att det på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen.

Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Utbildningen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening.

Målgrupp

Internrevisor

Ur innehållet

• Lagar och regler
• Nyheter inför årsredovisningen!
• Skillnad mellan förtroendevald respektive auktoriserad revisor
• Så sker en revision
• Ansvar
• Revisorns roll på stämman

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 0 kr

Inspelad kurs

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Revisor

    En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

  • Årsredovisning

    Den enda information bostadsrättsföreningar måste ge ut enligt lag är årsredovisningen. Det innebär även att det finns lagkrav på vad en årsredovisning måste innehålla.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet