Ha koll som internrevisor

Vad ingår egentligen i uppdraget?

Beskrivning

Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sitt uppdrag och är därmed en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur arbetet ska utföras för att det på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen.

Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Utbildningen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening.

Målgrupp

Internrevisor

Målsättning

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha fått kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger uppdraget att vara internrevisor.

Ur innehållet

• Revisorns roll på stämman
• Skillnad mellan förtroendevald respektive auktoriserad revisor
• Lagar och regler
• Så sker en revision
• Ansvar

Kurstillfällen

Inspelad kurs

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet