Ladda för laddstolpar

Med elbil mot framtiden.

Beskrivning

Försäljningen av elbilar och laddhybrider ökar och vi står inför en omställning som ställer krav på ny infrastruktur vid såväl arbetsplatsen som hemmet. Frågan drivs av intresserade privatpersoner, fastighetsägare och myndigheter och utvecklingen går snabbt.

I maj 2020 infördes lagkrav om att fastighetsägare måste förbereda för elbilsladdning vid viss ombyggnation av parkeringsplatser och det har i flera år varit möjligt att få ekonomiskt bidrag.

En bostadsrättsförening som vill installera utrustning för laddning av bilar ställs inför många frågor: Hur fungerar tekniken och vad bör föreningen tänka på inför en upphandling? Hur ska installationen finansieras och vilka bidrag kan vi söka? Och, inte minst, hur tar föreningen betalt av den medlem som vill ladda sin bil och vem beslutar om vad?

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha lärt sig vad installation av laddutrustning innebär, vilka juridiska överväganden föreningen bör göra och hur projektet kan finansieras.

Ur innehållet

• Nya lagkrav
• Förutsättningar i fastigheten
• Bidrag som kan sökas
• Beslutsgång
• Hur tar föreningen betalt?

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Laddstolpar

    Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet