Hyra ut i andra hand - vad gäller idag?

Vi märker att fler upplåter sin lägenhet i andra hand. På denna kortare kurs tar vi upp hur ni i dagsläget bör tänka kring andrahandsupplåtelser i föreningen för bostadsrätter. Viktigt att ni i styrelsen har kunskap om de aktuella regler och villkor som gäller idag.

Beskrivning

Bostadsrättshavarens möjligheter att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand beror bland annat på vilka skäl medlemmen har. Den tuffa situation som råder i dagsläget kan också spela in. Reglerna för andrahandsuthyrning uppfattas ibland som snåriga. Vad gäller t ex för en svårsåld lägenhet?
Vi går igenom lagbestämmelser, praxis från hovrätt och hyresnämnd för att klargöra vad styrelsen och bostadrättshavaren har att rätta sig efter.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• När är det fråga om en andrahandsuthyrning?
• Godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand, aktuella fall
• När har styrelsen anledning att neka tillstånd?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Andrahandsuthyrning i bostadsrätt

    Medlemmar vill ibland hyra ut sina bostadsrätter i andra hand, och i vissa fall bör styrelsen ge tillstånd till det. Om en medlem hyr ut utan tillstånd ska styrelsen agera efter en given mall.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet