Brandskydd i föreningen

Kursen ger grundläggande och viktiga kunskaper om styrelsens ansvar för systematiskt brandskyddsarbete.

Beskrivning

Varje år gör räddningstjänsten ett stort antal utryckningar med anledning av bränder i flerbostadshus. Ofta uppstår skador på egendom och tyvärr skadas och avlider varje år personer i brandolyckor.

En bostadsrättsförening har enligt lag ett ansvar för husets brandskydd och ska ägna sig åt det som brukar kallas systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att förebygga risk för brand och begränsa eventuella skador. Det är ett stort ansvar som är viktigt för styrelsen att känner till.

Under kursen resonerar vi kring vad föreningens ansvar för SBA praktiskt betyder, vad styrelsen måste göra, vad som är frivilligt och hur ansvaret för medlemmar och eventuella hyresgäster ser ut.

Vi berör vanliga frågor såsom löst material i trapphus, hur medlemmarna informeras och engageras, när extern kompetens krävs och hur styrelsen kommer igång med arbetet.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?
• Ansvarsfördelning mellan förening och medlem
• Brandskydd i kommersiella lokaler
• Dokumentation
• Vad får förvaras på olika platser i fastigheten?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Brandskydd

    Föreningen är som fastighetsägare skyldig att arbeta med brandsäkerhetsfrågor. Ansvaret för brandskyddet delas enligt lagen om skydd mot olyckor mellan bostadsrättsföreningen och de boende.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet