Bostadsrätternas nya stadgemall

Efter genomgången kurs har du fått klarhet i de uppdateringar som skett av Bostadsrätternas stadgemall och de senaste lagändringarna. Därtill förstått vikten av att ha ändamålsenliga stadgar som ger medlemmarna kunskap om vad som gäller i just er förening.

Beskrivning

Stadgarna har en central roll i föreningen ur både ett juridiskt och ett praktiskt perspektiv. Med väl genomarbetade stadgar kan föreningen undvika tolkningssvårigheter, onödiga missförstånd och tvister.

Den 1 januari 2023 ändrades bostadsrättslagen. Förändringarna innebär att många föreningar sannolikt kommer att vilja uppdatera sina stadgar. Under januari 2023 kommer Bostadsrätterna därför ha uppdaterat sin stadgemall (som tidigare kallades mönsterstadgar) och inarbetat både lagändringarna och andra förbättringar. Bland annat har underhållsparagrafen omarbetats för att ännu tydligare redogöra för medlemmens ansvar för lägenheten.

Med utgångspunkt i lagändringarna och den nya stadgemallen handlar kursen om vad stadgar ska innehålla, hur lagändringarna påverkar stadgarna och hur föreningen kan resonera om underhållsansvar. Vi går också igenom hur föreningen praktiskt går till väga för att ändra sina stadgar.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Vad regleras i föreningens stadgar?
• Ansvarsfördelning förening respektive medlem
• Bostadsrätternas stadgemall

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet