Händelserika år på Bostadsrätterna

Det förra decenniet, 2010-talet, beskrivs ibland som rörigt, oroligt, stökigt och föränderligt. En tid av terrordåd, flyktingkris, politisk polarisering och en ökande extremism. Även hos oss på Bostadsrätterna hände en hel del.

Bild på Uppsalas högsta bostadshus. Foto: Nordr
Uppsalas högsta bostadshus, Uppsala View, byggstartade 2017. Foto: Nordr

Del 10: Det tionde decenniet – 2010-talet

Svallvågorna efter den finanskris som rådde i slutet av det förra decenniet spillde över på 2010-talet. Årtiondet präglades av terrorattentat, migrationskris, klimatkris, ökad polarisering och nationalism världen över, och även en snabbt ökande digitalisering och närvaro på sociala medier.

Bostadspolitiska förändringar

Spelreglerna på bostadsmarknaden har ändrats många gånger under årens lopp, med stora ekonomiska konsekvenser för bostadsrättshavare, inte minst förstagångsköparna. Det så kallade bolånetaket infördes i oktober 2010 och innebär alltjämt att nya bostadslån inte får överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde.

Den 1 juni 2016 började ett nytt amorteringskrav att gälla för nya bolån, vilket innebär att amorteringstakten blir två procent per år ner till 70 procent av bostadens värde och därefter en procent per år ner till 50 procent. Den 1 mars 2018 skärptes amorteringskravet än mer. Alla som tar ett nytt bolån över 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten behöver amortera ytterligare 1 procent på lånebeloppet varje år.

Att den statliga fastighetsskatten ersattes år 2008 av en fast avgift innebar en höjning av flyttskatten, som vi kallar den. Vårt mål är fortfarande att reavinstskatten avskaffas eftersom den har negativa effekter på rörligheten på bostadsmarknaden.

Vi bytte namn och fick ny vd

Fram till år 2011 hette vi SBC ekonomisk förening. Då bestämde vi oss för att byta namn till det vi representerar och arbetar med, nämligen Bostadsrätterna. Det viktigaste skälet till det var att betona vårt oberoende, vilket än i dag är väldigt viktigt för oss. Då hade vi 6 000 medlemsföreningar och nu ett decennium senare har vi över 9 200 föreningar som medlemmar – en ökning med mer än 50 procent på tio år.

År 2013 var det åter dags för ett byte. Efter mer än 30 år i verksamheten och de senare åren på vd-posten lämnade Göran Olsson över till Ulrika Blomqvist.

Bosparandet upphör

Bosparandet, som startade 1987 i samarbete med Handelsbanken, innebar att medlemmarna sparade i en bosparfond och fick förtur till namngivna bostadsprojekt. Under senare delen av 2010-talet blev dock nya bostadsprojekt färre, främst eftersom de flesta projektutvecklare hade egna köer som de förmedlade bostäder till. Det var inte längre försvarbart att ha ett system där bospararna inte kunde erbjudas några nya bostadsprojekt. Därför upphörde bosparverksamheten hösten 2018.

Avyttring av ägandet i SBC

Efter delningen från SBC var Bostadsrätterna fortsatt största ägare i aktiebolaget. I januari 2019 avyttrades dock alla aktier och därmed skildes vi helt från SBC som företag.

Nytt årtionde – nya tider

De sista åren har varit annorlunda för oss liksom för de flesta andra. Coronapandemin har stundtals lamslagit hela verksamheter, medan andra har funnit nya vägar för sitt värv, ofta med framgång.

Vi på Bostadsrätterna tror och hoppas att vi ska vara till stor nytta för våra medlemsföreningar även framöver – i minst 100 år till.

Källa: Tidigare årsredovisningar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet