Får grannen spika i väggen mitt i natten?

Hög musik, barn som väsnas och en borrmaskin som går i gång klockan 23. Det finns störningsmoment som är fullt tillåtna – och andra som inte är det.

Får grannen väsnas hur mycket som helst mitt i natten? Det finns inget enkelt svar på den frågan, eftersom det beror lite på vad just din förening har kommit överens om. Något rätt eller fel finns alltså inte, även om det går att hitta viss vägledning i bostadsrättslagen.

– Det står formulerat i bostadsrättslagen att vi ska ta hänsyn till våra grannar, säger Anette Krising Brolin, jurist på Bostadsrätterna.

Däremot står det inte något specifikt i lagtexten kring vad de boende får och inte får göra, utan det är upp till varje förening att komma överens om vad som menas med att hänsyn ska tas.

– Att bo i bostadsrätt innebär ju att medlemmarna bor i ett slags kollektiv där alla ska trivas, säger Anette Krising Brolin.

Det är alltså förutom lagen föreningens egna stadgar och trivselregler som specificerar vad som gäller för just den enskilda föreningen. En vanlig trivselregel är att de boende inte får väsnas efter klockan 22. Ljudet av barnfötter som springer över golvet eller en pianist som övar skalor förväntas tålas dagtid eftersom det tillhör kategorin ”normalt leverne”.

Så vad gör jag när grannen likväl stör klockan elva på kvällen?

– Det bästa är att först prata med grannen, därefter med styrelsen, som fattar beslut om vilka åtgärder de kan gå vidare med.

Lite oväsen måste vi ju tåla som grannar. Är det mycket störningar kan styrelsen ladda ner ett störningsschema från Bostadsrätternas webbplats, som de kan dela ut till de medlemmar som anser sig störda. I schemat fylls tider och klockslag för störningarna och vilken typ av störning det rör sig om. Därefter skickar styrelsen en rättelseanmaning, en slags varningsskrivelse, till den som stör.

Blir det fortfarande ingen bättring kan föreningen vända sig till en jurist.

– Återkommande störningar i tillräcklig omfattning kan leda till uppsägning av bostadsrätten, och den som stör kan behöva flytta. Bestrids uppsägningen, blir det en fråga för domstolen. Men oftast slutar det i något slags förlikning.

Tips för lugnare boendemiljö

  • Skapa gemensamma trivselregler och besluta om dem på stämman.
  • Var tydliga i formuleringarna så att alla förstår vad som gäller. Förslag på trivselregler finns på Bostadsrätternas webbplats.
  • Var rimliga eftersom trivselregler inte kan vara hårdare än vad som gäller i lagen eller rättspraxis.

Av: Petra Olander

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

  • Uppsägning vid störning

    Processen att säga upp en medlem från sin bostadsrätt är svår och kräver i många fall flera vittnen i domstol för att vara framgångsrik. Rådet är därför att alltid anlita en jurist om det blir aktuellt.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet