Registrering av bostadsrättsföreningen

Det är Bolagsverket i Sundsvall som är registreringsmyndighet för bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningen registreras för det län där föreningen enligt stadgarna har sitt säte. Bostadsrättsföreningar registreras i en särskild avdelning av föreningsregistret för ekonomiska föreningar.

Bolagsverket har ett antal blanketter för registrering av bostadsrättsföreningar som går att beställa från kundservice på telefon 0771-670670. Du kan också gå in på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se och ladda hem de aktuella blanketterna som pdf- eller wordfiler.

Ändringsanmälan

Så snart det blir en ändring i fråga om styrelsens sammansättning, firmatecknare, stadgar eller föreningens adress, måste detta meddelas till Bolagsverket. För detta finns det en särskild blankett (914).

Vid stadgeändring ska det till ändringsblanketten bifogas en bestyrkt kopia av föreningsstämmoprotokollet. Det ska framgå av protokollet med vilken majoritet föreningsstämman antog de nya stadgarna. Har beslutet om ändring fattats på två föreningsstämmor (vilket är vanligast) ska protokollen från båda stämmorna skickas med samt de nyantagna stadgarna. De nya stadgarna börjar inte gälla förrän registrering har gjorts. Enligt bostadsrättslagen ska ett beslut om ändring av stadgarna genast anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Rev. Mars. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta