Fönster och dörrar

Det är fullt möjligt för en förening att lägga underhållsansvaret för ytterdörrar och fönster på bostadsrättshavarna. Då det gäller ytterdörrar kan en variant vara att själva dörren har föreningen ansvar för medan ansvaret för handtag, lås inklusive nycklar m.m. vilar på bostadsrättshavarna. Utvändig målning av dörrar och fönster ska dock alltid vara föreningens ansvar. Vad som gäller för ytterdörr kan även gälla balkongdörr.

Innebörden av att ansvaret för dörrar och fönster har lagts på bostadsrättshavare är bl.a. att om dörren skadas vid inbrott eller en glasruta går sönder är det bostadsrättshavarens sak att betala för reparationen. En annan följd som ofta glöms bort är att det är bostadsrättshavaren som bestämmer om dörren eller fönster ska bytas ut. En förening kan i sådana fall alltså inte bestämma att alla dörrar ska bytas ut till säkerhetsdörrar. Inte ens om en föreningsstämma beslutar i saken kan sådant utbyte ske. Vill föreningen kunna avgöra om byte ska ske måste man först ändra stadgarna så att dörrarna övergår till att vara föreningens ansvar. Observera dock att stadgar ibland kan tillåta att föreningen får byta bl.a. dörrar även om ansvaret ligger på medlem.

Rev. Maj. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta