Självförvaltning

Ett sätt att hålla nere kostnaderna i föreningen är att medlemmar utför enklare arbete. Föreningen kan då sätta ner dessa medlemmars månadsavgifter, vilket är skattefritt för dem så länge det hålls inom en viss gräns.

Till enklare förvaltningsuppgifter räknas sådant som normalt sett skulle kunna utföras av alla bostadsrättshavare. Alla medlemmar måste också ha samma möjlighet att utföra dessa.

Enkla respektive inte enkla arbetsuppgifter

Skatteverket anger exempel på sådana enklare arbetsuppgifter:

  • Trappstädning
  • Trädgårdsskötsel
  • Enklare reparationer, exempelvis byte av glödlampor och andra förbrukningsvaror
  • Tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.

Exempel på inte enkla arbetsuppgifter:

  • Styrelsearbete och redovisning
  • Större reparationer som till exempel vatten- och avloppsarbeten
  • Elarbeten
  • Fasadmålning och omläggning av tak.

Villkor för skattefri nedsättning av månadsavgiften

Nedsättningen av månadsavgiften är till viss del skattefri. För skattefrihet krävs att nedsättningen inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för motsvarande förvaltningskostnader. Samtliga medlemmar som deltar i självförvaltningen ska få nedsättning med samma belopp oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför. Det ska även finnas en överenskommelse eller ett avtal mellan bostadsrättsföreningen och de som utför arbetet.

Mer information hos Skatteverket

Mer om detta går att läsa på Skatteverkets webbplats. Där finns också information om bostadsrättsföreningens skyldighet att betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift till Skatteverket för den del av nedsättningen som inte är skattefri.

Räkna ut avdraget på årsavgiften för respektive medlem så här:

Total kostnad för arbetet dividerad med antalet bostäder som finns i bostadsrättsföreningen = Skattefritt avdrag per medlem och år.

Om föreningen gör ett större avdrag än vad uträkningen anger räknas den överskjutande delen som skattepliktig lön för medlemmen.

Exempel:
I en bostadsrättsförening med tio lägenheter sköter två av medlemmarna trappstädningen. Medlemmarna bor i varsin lägenhet. Om bostadsrättsföreningen istället hade köpt in trappstädningen hade det kostat 36 000 kronor per år.

36 000 kronor/10 lägenheter = 3600 kronor

Bostadsrättsföreningen kan göra ett skattefritt avdrag på årsavgiften med 3 600 kronor per medlem och år.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet