Vilka avgifter och ersättningar är tillåtna?

Många bostadsrättsföreningar anordnar under året en eller flera städdagar – ett sätt att hålla nere kostnaderna och skapa en bättre gemenskap i föreningen. Men att delta är frivilligt och att ta ut en ”straffavgift” av dem som inte gör det är inte tillåtet. Kan då den som utför arbete åt föreningen få ersättning? Bostadsrätterna Direkt reder ut vilka avgifter och ersättningar som är tillåtna i föreningen.

Under höst och vår är det många föreningar som har städdagar då medlemmarna uppmanas att ställa upp och hjälpa till. Vanligt är att det är samma personer som alltid deltar och likaså samma medlemmar som aldrig gör det. Detta kan skapa en irritation och de som engagerar sig tycker kanske att de som inte ställer upp borde betala en avgift för det – en ”straffavgift”. Men det är inte tillåtet.

Årsavgiften som alla medlemmar betalar till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis, ska täcka föreningens driftskostnader, det vill säga uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, amorteringar med mera. Städning – även höst- och vårstädning utomhus – ingår i princip i den löpande skötseln av fastigheten och ryms alltså i årsavgiften. En del föreningar ser dock en möjlighet att hålla kostnaderna nere för utvändig städning genom att utföra arbetsuppgifterna själva.

Men en bostadsrättsförening kan alltså inte ta ut andra avgifter av medlemmarna än de som är tillåtna enligt bostadsrättslagen (7 kap 14§). Dessa är insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning. För att föreningen ska ha rätt att ta ut de fyra sistnämnda avgifterna krävs dessutom att föreningens stadgar har bestämmelser om det.

Om en förening ändå skulle avisera en medlem en straffavgift kan medlemmen vägra att betala och föreningen kommer inte att lyckas få betalt genom sedvanligt Kronofogde- och domstolsförfarande. Observera att bostadsföreningar är undantagna och kan ta ut en sådan avgift eftersom de inte lyder under bostadsrättslagen. Så hur ska då föreningen göra för att fler ska hjälpa till på städdagarna? Ett sätt kan vara att locka med trevlig samvaro och fika eller mat efter arbetsdagens slut. Bjud alltså gärna in medlemmarna att delta på städdagen men tänk på att deltagandet måste vara frivilligt.

Avgifter för service och liknande

En bostadsrättsförening kan däremot ta ut en avgift av sina medlemmar för användning av till exempel bastu, solarium, gym och parkeringsplatser. Skillnaden mot avgift för icke-deltagande vid städdagar är att föreningen inte är skyldig att tillhandahålla service såsom bastu och liknande. Avgiften är då individuell, frivillig för den som använder till exempel bastun och ingen annan kommer att behöva betala för grannens bastande. Samma sak gäller om föreningen har mark med parkeringsplatser som medlemmarna kan hyra av föreningen.

Kan medlem då få ersättning för utfört arbete?

Om någon av föreningens medlemmar utför enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet kan denne få nedsatt årsavgift. Det kallas självförvaltning. Till enklare förvaltningsuppgifter räknas sådant som normalt sett skulle kunna utföras av alla bostadsrättshavare, exempelvis enklare trädgårdsskötsel, trappstädning, enklare reparationer, tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.

Nedsättningen av årsavgiften är till viss del skattefri. För skattefrihet krävs att nedsättningen inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för motsvarande förvaltningstjänster. Om flera medlemmar deltar i självförvaltningen ska alla få nedsättning med samma belopp oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Avgifter till föreningen

    Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut av medlemmarna.

  • Självförvaltning

    Ett sätt att hålla nere kostnaderna i föreningen är att medlemmar utför enklare arbete. Föreningen kan då sätta ner dessa medlemmars månadsavgifter, vilket är skattefritt för dem så länge det hålls inom en viss gräns.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet