Frågor & svar

Våra jurister, ekonomer och tekniker besvarar dagligen en mängd frågor från medlemsföreningarnas styrelseledamöter. Här finner du svar på många av de vanligaste frågorna vi får i vår styrelserådgivning.

Sök bland vanliga frågor

1 ämnen är valda
Stadgar
Logga in som medlem

eller Bli medlem för att läsa svaren

Frågor

Visas: 7 frågor
 • Stadgeändring – kan vi slippa ha två stämmor?

  För att en stadgeändring ska kunna genomföras krävs ju att alla röstberättigade är ense på en stämma, alternativt att kalla till två stämmor. Menas alla röstberättigade i föreningen eller bara de som närvarar på stämman? Kan vi på något sätt undvika att behöva hålla två stämmor ifall någon enstaka röstberättigad saknas vid första stämman?

  Stadgar 2023-05-01
 • Kan vi byta till era mönsterstadgar?

  Vi behöver uppdatera våra stadgar. Kan vi byta ut våra gamla stadgar och använda Bostadsrätternas mönsterstadgar med bara individuella anpassningar? Vi tänkte ha en extrastämma för detta tre veckor innan ordinarie stämma. Är det okej?

  Stadgar 2020-04-01
 • Kan sambo till medlem sitta i styrelsen?

  Till nästa årsstämma behöver vi nya ledamöter till styrelsen. Kan en person som är sammanboende eller gift med en medlem i föreningen, men som inte själv är medlem, väljas in i styrelsen?

  Stadgar 2019-02-01
 • Måste stadgarna undertecknas?

  I vår förening har vi på en extra stämma i april och en ordinarie årsstämma i juni fattat beslut om att uppdatera våra stadgar efter Bostadsrätternas mönsterstadgar. De ska nu tillsammans med protokoll från extrastämman och ordinarie årsstämman, skickas in till Bolagsverket. Behöver de uppdaterade stadgarna undertecknas av styrelsens ledamöter eller räcker det med att bifoga de båda protokollen?

  Stadgar 2018-07-01
 • Kan vi lägga förslag till nya stadgar på vår webbplats?

  Vår förening vill anta nya stadgar på nästa stämma. Det står ingenting i nuvarande stadgar om hur de nya stadgarna måste förmedlas till medlemmarna. Är det möjligt att gå ut med en kallelse via brev och hänvisa till förslag till nya stadgar som finns att läsa på vår webbplats? Det skulle spara mycket pappersutskrifter. Enligt nuvarande stadgar räcker det inte att själva kallelsen finns enbart på en webbplats.

  Stadgar 2018-04-01

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet