Föreningens egen webbplats

Alla medlemsföreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt öppna en egen webbplats för att kunna sprida information inom styrelsen och till föreningens medlemmar.

Alla medlemsföreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt öppna en egen hemsida för att kunna sprida information inom styrelsen och till de enskilda medlemmarna eller allmänheten. 

Styrelsen kan på föreningens egen webbplats genom en redaktörsinloggning lägga upp styrelsedokument såsom protokoll och annat för det interna arbetet. Dessutom kan ni lägga upp alla handlingar som medlemmarna kan behöva ta del av såsom stadgar, trivselregler, medlemsförteckning, stämmoprotokoll och kallelser. 

Av allmänt intresse är även föreningens årsredovisning och en bra presentation av föreningen. Med denna förmån blir det enkelt för föreningen att skapa sin egen webbplats. Dessutom sparar tjänsten både tid och pengar då kopierings- och distributionsarbetet minskar. 

En demo av tjänsten finns på https://demo.bostadsratterna.se

För att öppna en egen webbplats för föreningen e-postar du webb@bostadsratterna.se. Skriv gärna föreningens namn i ämnesraden.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet