Föreningens egen webbplats

Alla medlemsföreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt öppna en egen hemsida för att kunna sprida information inom styrelsen och till de enskilda medlemmarna.

Fördelen med ett publiceringsverktyg är att den som lägger ut text och bild på en webbplats inte behöver kunna koda webbsidor. Det finns ett antal mallar som redaktören använder för att lägga ut innehåll, allt beroende på vad det är för text och var någonstans på webben det ska hamna. En demoversion finns på adressen https://demo.bostadsratterna.se.

Föreningar får sin webbplats under adressen https://foreningensnamn.bostadsratterna.se.

Fördelen med denna ganska enkla webbplats är att den lever upp till vad många föreningar anser sig behöva: en egen lätthanterad webb som även den utan större förkunskaper kan uppdatera.  Och där någon annan står för tekniken, sköter säkerhetskopior och uppdateringar.

Vill föreningen börja använda tjänsten? E-posta i så fall webb@bostadsratterna.se för mer information. 

Hitta våra föreningars egna webbplatser