Föreningens egen webbplats

Det nuvarande publiceringsverktyget för ”Föreningens egen webbplats” har funnits i ett antal år och har nu moderniserats.

Fördelen med ett publiceringsverktyg är att den som lägger ut text och bild på en webbplats inte behöver kunna koda webbsidor. Det finns ett antal mallar som redaktören använder för att lägga ut innehåll, allt beroende på vad det är för text och var någonstans på webben det ska hamna. En demoversion finns på adressen https://demo.bostadsratterna.se.

Den nya versionen av ”Föreningens egen webbplats” är enklare att använda och nya funktioner tillkommer. Verktyget kan också fungera som ett arbetsredskap för styrelsen i och med att det går att lösenordsskydda sidor med dokument. Nytt är att föreningen kan välja att ha ett kontaktformulär för medlemmarna eller utomstående intressenter. En annan möjlighet är att man kan ha ett nyhetsflöde där besökaren kan kommentera innehållet. Ytterligare nya funktioner är under utveckling. Föreningar får sin webbplats under adressen https://foreningensnamn.bostadsratterna.se.

Fördelen med denna ganska enkla webbplats är att den lever upp till vad många föreningar anser sig behöva: en egen lätthanterad webb som även den utan större förkunskaper kan uppdatera.  Och där någon annan står för tekniken, sköter säkerhetskopior och uppdateringar.

Vill föreningen börja använda tjänsten? E-posta i så fall webb@bostadsratterna.se för mer information. 

Hitta våra föreningars egna webbplatser