Föreningens egen webbplats

Alla medlemsföreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt öppna en egen hemsida för att kunna sprida information inom styrelsen och till de enskilda medlemmarna.

Alla medlemsföreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt öppna en egen webbplats för att kunna sprida information inom styrelsen och till de enskilda medlemmarna eller allmänheten.

Styrelsen kan i denna plattform och genom en redaktörsinloggning lägga upp  styrelsedokument såsom protokoll och annat för det interna arbetet. Dessutom kan man lägga upp alla handlingar som medlemmarna kan behöva ta del av såsom stadgar, ordningsregler, medlemsförteckning, stämmoprotokoll och kallelser.

För allmänheten kan här även finnas årsredovisning och kanske en bra presentation av föreningen. Med denna förmån blir det enkelt för föreningen att skapa sin egna webbplats. Dessutom sparar tjänsten både tid och pengar då kopierings- och distributionsarbetet minskar.

En demo av tjänsten finns på https://demo.bostadsratterna.se.

För att öppna en egen webbplats för föreningen e-postar du webb@bostadsratterna.se 
Skriv gärna föreningens namn i ämnesraden.