Trivselregler - konflikter

Den här kursen betonar vikten av att skapa tydliga trivselregler som kan efterlevas av alla i föreningen. Det i sin tur förebygger konflikter. Du får verktyg för att förstå de mekanismer som utlöser de konflikter som ändå uppstår och att hantera dem.

Beskrivning

Konflikter på olika nivåer i bostadsrättsföreningar är tämligen vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen.

Denna kurs handlar om sätt att förebygga och hantera konflikter. Deltagarna lär sig hur olika slags konflikter kan och bör hanteras för att inte försvåra ett rationellt föreningsarbete.

Ett sätt att förebygga konflikter är att har tydliga trivselregler som beskriver vad som gäller i den egna föreningen. Vi utgår från Bostadsrätternas trivselregler.

Eftersom det är oundvikligt att konflikter ändå uppstår vill vi på kursen ge styrelsen verktyg att hantera dem på bästa sätt. Några av dessa är att bli medveten om hur man själv beter sig i konfliktsituationer, upptäcka andra sätt att hantera konflikter och att använda dessa på ett bra sätt.

Rätt hantering av konflikter som uppstår kan främja en positiv utveckling i föreningen.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Trivselregler för att förebygga konflikter
• Konfliktsignaler
• Ändrade beteenden
• Styrelsens roll och ansvar vid konflikter i föreningen
• Typer av konflikter
• Juridiken vid konflikter

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Konflikthantering

    Konflikter i bostadsrättsföreningar är ganska vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. I en förening behöver medlemmarna samverka. Samtidigt kan just det vara en grogrund för konflikter som styrelsen måste hantera.

  • Trivselregler

    Att införa trivselregler är ett enkelt sätt att skapa lugn och trygghet i föreningen. Om reglerna är beslutade på en föreningsstämma vilar de på en bred, demokratisk grund vilket förhoppningsvis gör att fler följer dem.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet