Skador och försäkringar

Kursen tar ett samlat grepp om vad du i styrelsen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga skador i föreningen. Den behandlar även hur en skada ska hanteras med stadgarna som grund liksom vem som sen bär ansvaret för att åtgärda skadan.

Beskrivning

Skador drabbar bostadsrättsföreningar varje år. Vanligast är vattenskador men även andra skador kan förekomma såsom efter brand, skador vid inbrott samt skador orsakade av andra än bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavare.

Bostadsrättsföreningen ska som huvudregel agera vid en skada, undersöka vad som orsakat den och hur omfattande skadan är – såvida inte ansvaret ligger på medlemmen. En viktig fråga för alla bostadsrättsföreningar är just gränsen mellan föreningens och bostadsrättshavarens ansvar.

Utbildningen går igenom de vanligaste skadorna som förekommer i en bostadsrättsförening och vem som enligt stadgarna har ansvar för vad. Även vikten av det förebyggande arbetet för att undvika skador är något styrelsen behöver ha i åtanke.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Ur innehållet

• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar
• Gränsdragning mellan förening och bostadsrättshavare
• Hur ska skador förebyggas?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Vattenskador

    De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. De orsakar enorma kostnader, totalt cirka 100 miljoner kronor i veckan, i Sverige.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet