Alla våra artiklar

 • Foto: Bildmuseet

  Så putsas de ”omöjliga” fönstren

  Fönster som inte går att öppna och glasfasader på 40 meters höjd – är de självrengörande?! Svaret är både ja och nej. För alla glasrutor måste förr eller senare putsas.

 • Nya krav på årsredovisningar – så ska de tolkas

  För årsredovisningar som gäller 2023 och framåt finns nya krav på vad dessa måste innehålla. Bokföringsnämndens kompletterande regler gäller upplysningar i förvaltningsberättelsen och i noterna samt krav på att upprätta en kassaflödesanalys.

 • Möjligheten till helt digitala stämmor lagstadgas - ny stadgemall

  En lagändring som började gälla den 1 januari 2024 gör att aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, kan hålla helt digitala föreningsstämmor. Det förutsätter en ändring av stadgarna. Vi har därför ändrat i vår stadgemall med förslag till skrivning.

 • Se upp! Det här ska hemmafixaren lämna åt proffsen

  Hur svårt kan det vara? Det är den riktiga 10 000-kronorsfrågan. – Det är tyvärr ofta en dyrköpt erfarenhet att renovera sitt hem efter att ha tittat på instruktionsfilmer på Youtube, säger fastighetskonsulten John Tegger.

 • Bostadsrättsföreningar kan behöva anlita en jurist i vissa ärenden. Foto: Shutterstock

  När ni behöver anlita en jurist – gör så här

  Bostadsrätterna ger som bekant rådgivning till er i styrelsen. Men ibland behöver en fråga eller ett ärende en juridisk utredning som går utöver vad vår rådgivning kan erbjuda. Styrelsen kan då behöva anlita en jurist eller en advokat som juridiskt biträde.

 • Frågor och svar om skyddsrum i bostadsrättsföreningen

  Vi får just nu en del frågor i vår styrelserådgivning som gäller skyddsrum. Vilket ansvar har vi som fastighetsägare? Vad måste vi göra rent praktiskt och inom vilken tidsrymd? Här ger vi svar på några av dem.

 • Dilemmat: Köpa eller sälja bostad först?

  Vad gör du om drömlägenheten dyker upp innan du har sålt? Det är en fråga som många som står inför köp och försäljning ställer sig när marknaden svajar. Så vad är bra att tänka på i gränslandet mellan gammal och ny bostad?

 • Stigande räntor ruckar på avgiftshöjningar

  Traditionellt sett har de flesta bostadsrättsföreningar höjt månadsavgiften den 1 januari. Med stigande räntor är den trenden nu på väg att brytas. – Vi ser att föreningar i högre utsträckning höjer avgiften i samband med att lånen måste läggas om i stället för vid årsskiftet, säger Jonas Gustavsson på Nabo.

 • Stipendier utdelade under 2023

  Bostadsrätterna har haft nöjet att hittills i år dela ut tre stipendier för examensarbeten som rör bostadsrätt. Dessa behandlar tvångsförvaltning av flerfamiljshus, störningar i flerbostadshus och även ett arbete om förhandsavtal i nyproduktion.

 • Snart dags att separera - sortera och samla in avfall och förpackningar

  Att slänga soporna är inte längre den enklaste saken i världen. Vi är nämligen, var och en av oss, enligt miljöbalken skyldiga att sortera vårt skräp. Från den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att separera matavfall från övriga sopor. Och fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen, behöver se till att förutsättningarna finns för de boende att göra det.

 • 63 000 bostäder skulle behöva byggas för att möta behovet enligt Boverket. Under 2024 väntas antalet byggstarter bli 21 500. Foto: Shutterstock

  Amorteringsfrihet hoppas ge knuff till byggandet

  Trots åtgärden om att undanta amorteringskravet vid köp av nyproduktion syns inga effekter på bostadsbyggandet. Nu ska undantaget granskas av Finansinspektionen för att se om det kan göras mer verkningsfullt.

 • Smart att skaffa bostadsrättstillägg

  Utöver en hemförsäkring behöver bostadsrättshavare även ett bostadsrättstillägg som omfattar sådant som tak och väggar. Detta är inte obligatoriskt, men det kan bli väldigt dyrt utan.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet