Djur i bostaden – vad gäller?

Medlemmarna i en bostadsrättsförening måste få ha husdjur i sin egen bostad. Men får de ha vilka djur som helst och vad händer om grannarna störs?

Antalet husdjur ökar konstant i Sverige, och än mer under pandemin. I dag finns över en miljon hundar i vårt land och katterna är ännu fler. Dessa arter toppar listan över populära husdjur, men där finns även fågel, kanin, hamster och reptiler såsom orm, ödla och sköldpadda.

Kan vi ha alla slags husdjur i bostaden?

Sedan början av 2000-talet krävs tillstånd för ”giftiga sällskapsdjur” i många kommuner. Varje kommun kan alltså besluta om lokala bestämmelser för djur inom detaljplanelagt område. Skälet är framför allt att räddningstjänst och polis ska känna till var djuren finns.

En bostadsrättsförenings fastighet kan vara ett så kallat allergihus eller liknande och då ha inskrivet i sina stadgar att husdjur inte är tillåtet, men det vanligaste är givetvis att medlemmarna i en bostadsrättsförening har rätt att ha husdjur. Lika klart är dock att husdjur inte får vara så störande att det uppstår problem för någon granne.

Föreningens trivselregler kan reglera var och hur djur får vistas i gemensamma utrymmen eller på föreningens mark. Lagen säger att trivselreglerna ska stämma överens med ”ortens sed”, det vill säga det som är vanligt förekommande. Det kan därför vara svårt att visa att det är vanligt med förbud att till exempel låta katter gå ut på den gemensamma gården.

En konflikt mellan grannar kan annars vara husdjur som för oväsen i bostaden. Att hundar skäller av och till, särskilt under dagtid i bostadsområden, är normalt. Det är därför något grannarna kan behöva tåla så länge skällandet inte blir alltför ihållande eller på annat sätt mer störande. Om störningarna går utöver det som kan kallas normalt ska dessa dokumenteras och styrelsen behöver agera enligt den vanliga proceduren för störningar.

Sedan förra året gäller nya regler för hund- och katthållning. Läs mer på jordbruksverket.se

Vid klagomål på störande djur:

  • Be den klagande medlemmen tala med djurägaren – det bästa är att komma överens grannar emellan.
  • Om det inte ger resultat, be alla dem som störs att dokumentera störningarna med tid och typ av störning.
  • Vid oacceptabla störningar bör ni ge djurägaren en formell varningsskrivelse. På vår webbplats hittar ni blanketterna störningsschema och rättelseanmaning, som varningsskrivelsen formellt kallas. Rättelseanmaningen skickas som rekommenderat brev till den bostadsrättshavare som stör.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet