Sommar i föreningen: Uteliv med vissa komplikationer

Sommaren är här. Men den, liksom den gångna våren, kommer nog inte bli som tidigare år. Att tillbringa mycket tid utomhus gör vi ändå vanligtvis sommartid och just nu är det mer positivt än någonsin. Så de vanligaste irritationsmomenten i föreningen är väl desamma denna sommar, eller?

Coronapandemin har så sakta börjat avta men ingen fara är ännu avblåst. För många har sommarens planer blivit grusade och några nya är svårt att göra upp. Den som har möjlighet att vara ute i naturen, har tillgång till tomt eller innergård, balkong eller uteplats är lyckligt lottad.

Att hålla avstånd från varandra är något vi lärt oss de senaste månaderna och något vi nog får leva med fortsatt en tid. Oavsett distans kommer ändå ljud och dofter att sprida sig mer när vi vistas utomhus eller har fönster öppna. Så hur ska styrelsen ställa sig till klagomålen kring de vanligaste sommarplågorna?

Grillning

Finns det något härligare? Ja, säger grannen intill – att slippa grillos när jag solar på min balkong. Känns det igen? Grillning är i första hand en ordningsfråga men kan också vara en säkerhetsfråga när vädret är torrt och blåsigt. Ta gärna upp det i trivselreglerna, som helst bör beslutas av en föreningsstämma. En del föreningar bestämmer att det är okej att använda en elgrill på balkongen, att grilla högst upp i huset eller på sin uteplats. Andra föreningar vill inte ha någon grillning alls.

Rökning

Synen på rökning har förändrats mycket. För inte så länge sedan var det tillåtet att röka på restauranger, och ytterligare längre tillbaka var det tillåtet att röka på flygplan. I dag känns det helt främmande. I takt med att färre och färre röker sjunker också acceptansen för rökning. Även detta är en ordningsfråga som i viss mån kan regleras i trivselreglerna där rökning i trappuppgångar, tvättstugor, andra gemensamma utrymmen och möjligen på gården kan förbjudas. Men generellt sett går det inte att förbjuda någon att röka i sin bostad eller på balkongen. En del medlemmar vill att rökförbud ska införas i stadgarna, men ett sådant förbud kräver att samtliga medlemmar är eniga om detta – inklusive rökarna.

Studsmattor och pooler

Är det verkligen så bra med studsmattor och pooler där barnen leker så nära varandra? Kanske någon medlem undrar och menar att styrelsen borde styra upp detta med tanke på smittorisken. Och vems ansvar är det om det händer något? Ansvaret beror på var studsmattan placeras och vem marken tillhör. Om föreningen äger marken där medlemmar vill ställa upp dessa populära don för utelek är det upp till styrelsen att tillåta det eller inte. Bostadsrätterna brukar avråda styrelserna från att lämna tillstånd eftersom det är förknippat med ansvar för styrelsen ifall olyckan skulle vara framme.

Precis som för andra lekanläggningar har föreningen ansvar för att exempelvis studsmattan har skyddsnät och inga fel som kan leda till skador. Även att den är placerad på mjukt underlag. Pooler kan behöva staket runt om och skydd ovanpå för att minimera skaderisken. Allt detta kräver löpande kontroller.

Om en medlem vill ställa upp en studsmatta eller pool på mark som är upplåten med bostadsrätt, alltså tillhör bostadsrätten, får medlemmen ett större ansvar. Men föreningen kan fortfarande anses medansvarig vid en olycka. När barn leker, hoppar och kanske krockar med varandra och skadar sig har dock föräldrarna det övergripande ansvaret att se till sina barn.

Festande

Att grannarna bjuder hem vänner och har fest då och då är något vi som bor i en bostadsrättsförening får leva med. Men att festandet pågår helg efter helg med hög musik fram på småtimmarna är kanske inte okej. Först och främst rekommenderas att prata med varandra, det löser många konflikter. Men om ingen förändring sker kan det bli tal om ett mer formellt tillvägagångssätt. Då behöver styrelsen dokumentera störningarna. Skulle det bli aktuellt med en uppsägning då medlemmen tvingas flytta från sin lägenhet, rekommenderar Bostadsrätterna alltid att styrelsen kontaktar en jurist eftersom det är viktigt att inte göra några formella fel i uppsägningsförfarandet.

Tips

  • Ta upp frågor om rökning och grillning i trivselreglerna och besluta om dem på en stämma. Tänk på att rökning på den egna balkongen eller uteplatsen inte kan förbjudas.
  • Be i första hand den medlem som klagar på festande att prata med sin granne. Om det inte hjälper dokumentera genom att fylla i ett störningsschema. Om det blir aktuellt att säga upp medlemmen så att den måste flytta är rekommendationen att kontakta en jurist.
  • Studsmattor och pooler ovan mark på platser som tillhör föreningen kräver tillstånd från styrelsen. Bostadsrätterna avråder från att ge sådana tillstånd eftersom det är förknippat med ansvar vid olyckor.

Vilket ansvar har då föreningen för att folkhälsomyndighetens rekommendationer följs?

Bostadsrättsföreningen har inget ansvar att kontrollera att medlemmarna följer rekommendationerna. Privata tillställningar, exempelvis fester, omfattas inte heller av förbudet mot folksamlingar med fler än 50 personer. Men det är enligt Folkhälsomyndigheten allas ansvar att utifrån smittskyddslagen förhindra smittspridning.

Det är också rekommenderat att alla verksamheter, inklusive föreningar, informerar på ett bra sätt. Föreningen kan till exempel sätta upp information i trapphusen för medlemmar och besökare att läsa. Sådana finns att ladda ner från Folkhälsomyndighetens webbplats. Föreskrifterna gäller fram till den 31 december 2020.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

  • Trivselregler

    Att införa trivselregler är ett enkelt sätt att skapa lugn och trygghet i föreningen. Om reglerna är beslutade på en föreningsstämma vilar de på en bred, demokratisk grund vilket förhoppningsvis gör att fler följer dem.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet