Ta itu med klottret omgående

Många föreningar är återkommande utsatta för klotter på sina fastigheter. Att ta bort klottret kan vara förknippat med stora kostnader. De flesta styrelser anser dock att det behöver åtgärdas omedelbart, vilket Bostadsrätterna instämmer i.

För en förvaltare tillhör klotter vardagen men för små föreningar som inte har en ständigt närvarande fastighetsskötare kan det vara ett stort problem. De flesta föreningar är på det klara med att klottret behöver åtgärdas ganska omgående. Det är något som David Sjöqvist, styrelserådgivare i tekniska frågor på Bostadsrätterna, skriver under på. Han har tidigare erfarenhet som teknisk förvaltare då klottersanering hörde till de återkommande beställningstjänsterna.

– Ja, det är viktigt att ta itu med klottret relativt omgående så att det inte accelererar, menar han och hänvisar till Broken windows-teorin.

Enligt den kan ett krossat fönster som inte åtgärdas omedelbart ganska snabbt leda till fler krossade fönster. Och när det gäller klotter handlar det naturligtvis om att klotter som får vara kvar inbjuder till fortsatt klottrande.

David Sjöqvist framhåller också att det är viktigt att det finns en smidighet när det gäller hanteringen. Nämligen att det till exempel inte ska behövas ett styrelsebeslut varje gång en klottersanering behöver utföras utan att det ska ingå i den löpande förvaltningen.

Det är svårt att i förväg veta om och var problemet kommer att uppstå men helt klart avgör om fastigheten, eller delar av den, ligger så till att någon ostört kan klottra. Även vilka slags ytmaterial som finns på fastigheten avgör ifall klotter är vanligt eller inte.

– Vissa typer av ytor är mer inbjudande för klottrare än andra. Till exempel en stor, vit lackerad plåtdörr är väldigt tacksam att måla på. I gengäld är en sådan yta också lättare att åtgärda genom att tvätta och sedan bättringsmåla, säger David Sjöqvist.

Sådant kanske den ordinarie fastighetsskötaren kan klara av själv. Men när det kommer till andra underlag, till exempel putsade färgade fasader, och när det dessutom är oklart vilken färg som använts, blir det svårare. Vissa kemikalier som används för att tvätta bort färgen kan påverka den färg som fasaden är målad med. Rekommendationen är då att anlita en professionell klottersaneringsfirma.

I viss mån går det att förebygga problemet. En del föreningar har installerat rörelsestyrd belysning som kan avskräcka från att klottra i ett mörkt valv in till en gård exempelvis. En idé, om det är görligt, är att plantera tätt buskage intill väggar som utsatts, för att få ett naturligt hinder. Specialisterna använder också ett slags klotterskydd som bildar en glatt vaxad yta men som ändå tillåter underlaget att andas.

– Men det är osäkert hur länge det håller. Efter varje, eller åtminstone 2-3 avspolningar med högtryckstvätt, kan det behöva appliceras igen och det kostar relativt mycket, säger David Sjöqvist.

Han förespråkar att styrelsen fotograferar och även gör en polisanmälan när föreningen blivit utsatt för klotter. Det kan ingå i tjänsten som klottersaneringsfirman erbjuder men bäst är ändå om föreningen gör det själv.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet