Nu skärps rökförbudet ytterligare

Från den 1 juli är det inte längre tillåtet att röka utanför restauranger och andra lokaler i gatuplan. Rökning blir också förbjuden på lekplatser där allmänheten kan vistas. Den nya tobakslagen berör alltså bostadsrättsföreningar som har lokaler eller lekplatser på sin fastighet.

Sedan länge har det rått rökförbud på restauranger, biografer, teatrar, transportmedel och andra allmänna platser inomhus. Nu skärps rökförbudet ytterligare för att även omfatta uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser och samtliga tågperronger och busshållplatser. Syftet med den nya tobakslagen som börjar gälla den 1 juli är att regeringen vill minska svenskarnas bruk av tobak för att nå målet om ett rökfritt samhälle till år 2025.

Den nya lagen innebär alltså att det blir förbjudet att röka på lekplatser dit allmänheten har tillträde. Vanligast är att det är kommunerna som ansvarar för sådana lekplatser. Men det finns också lekplatser på bostadsrättsföreningars mark som används av fler än bara de boende i föreningarna. En del föreningar har redan i sina trivselregler någon skrivning om att undvika rökning på lekplatsen. Nu blir det inte tillåtet alls.

Vad innebär då det nya rökförbudet för bostadsrättsföreningar? Som fastighetsägare behöver ni informera om rökförbudet på ett tydligt sätt genom att sätta upp skyltar. Ni behöver också informera de boende i föreningen om att det från halvårsskiftet är förbjudet att röka på lekplatsen. Om någon ändå röker där ska den personen informeras och i lagen står att ”om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas”. På vilket sätt framgår inte.

Den bostadsrättsförening som har lokaler i bottenplanet på sin fastighet berörs också av den nya tobakslagen. Visserligen framgår det tydligt att det är restaurangägaren eller affärsidkaren som ska ansvara för att informera om rökförbudet men det är en god idé att föra en dialog med lokalhyresgästerna om hur det blir möjligt att upprätthålla rökförbudet.

Att röka kommer dock vara tillåtet i lokaler och på restauranger och andra serveringsställen i särskilda rökrum, dels för personal men också för besökare. Servering får inte förekomma i rummen och mat eller dryck får inte tas med in. Undantaget kan beröra bostadsrättsföreningar eftersom det kan handla om att lokalhyresgästen vill bygga om lokalen och att ventilationen måste anpassas till de föreskrifter som finns om utformning och ventilation för rökrum.

I förarbetena till lagen står att rökförbudet ska gälla ”i vart fall inom ett par meters avstånd från entrén” till lokalen eller restaurangen. Eftersom det inte finns något förbud mot att röka längre ut på gatan eller intill en bostadshusentré kan en konsekvens bli att restauranggäster förflyttar sig ett antal meter bort framför bostadsrättsföreningens entré, och i stället röker där.

Rökförbudet har i och med den nya lagen också utvidgats till att förutom cigaretter även gälla elektroniska cigaretter och andra njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel tobaksfria vattenpipor.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet