Varifrån hörs ljudet?

Grannar som spelar musik dygnet runt eller kanske är uppe och går på nätterna. I hus med dålig ljudisolering finns det många saker som kan störa. För den som är känslig gäller det att tänka till innan man köper bostad – för lyhördhet är svårt och dyrt att göra något åt.

Hemmets mysterier | Lyhört

I en del lägenheter får vi veta mer om grannarna än vi önskar: när de går på toaletten, hur ofta de duschar och kanske till och med vad de pratar om. Men lyhördhet är svårt att åtgärda.

– Det går att tilläggsisolera, men det är ett stort och ganska stökigt jobb. När det görs är det ofta i samband med stora renoveringar, säger Christian Simmons som är expert på akustik och konsult inom byggbranschen.

Betydligt enklare är det att väga in potentiella ljudstörningar när man väljer bostadsrätt. Typen av hus och byggår ger en hel del viktig information. En tumregel kan vara att undvika miljonprogrammet och om möjligt välja lägenheter byggda efter 1995.

– Och på visningar ska man vara uppmärksam på hur spisfläkt och radiatorer låter. Men även trafiken som påverkar ljudbilden. Fråga gärna säljaren eller föreningen om husets ljudklass (A-D där A är bäst). Kanske kan de inte svara, men bör i alla fall veta hur huset är byggt, säger Christian Simmons.

Han menar att ljudnivån är en viktig del av vårt välmående:

– Problemet är frånvaron av tystnad. Vi behöver tystnad för att vila och återhämta oss. Den som arbetar i buller eller ett öppet kontorslandskap och dessutom störs av ljud hemma kan riskera sin hälsa.

Lyhördhet i hus från olika epoker

Sekelskifteshus: (1800-1900): Har dålig ljudstandard där ljud sprider sig vertikalt uppifrån och ner. Vanligt med dålig stegljudsisolering så att man hör när grannarna går över golvet.

Funkishus (1930-50): Något bättre ljudstandard tack vare betong i bjälklag och flytande golv. Hissar och andra ljud från trapphus kan störa.

Efterkrigstiden och miljonprogrammet (1950-75): Enskiktsbjälklag och väggar i lättbetong gör husen lyhörda. Områdena har dock relativt lite trafik- och fläktbuller.

80-talshus: Byggda i bättre material än på 60- och 70-talet, men en del störningar förekommer. Blev bättre efter 1985.

Nybyggda hus: Är bäst. 1996 införde Boverket råd om ljudstandard och de stora byggbolagen hängde på med 20 centimeter tjocka väggar och 25 centimeter tjocka massiva betonggolv. Minimikravet är klass C, men nya hus håller ofta klass B. Nu börjar trähus bli vanligare – provlyssna efter stegljud.

Av: Thomas Östberg

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet