Uteliv utan sommarplågor

Många tycker att sommarmånaderna är den bästa tiden på året. Grönska och fint väder lockar till uteliv och grannarna ser och märker av varandra mer än under vinterhalvåret – på gott och ont. För styrelsen i bostadsrättsföreningen finns sommarplågor som måste hanteras. Bostadsrätterna ger råd.

Sommarens uteliv – på balkonger och uteplatser – gör att människors vanor märks och påverkar kringboende på ett helt annat sätt än annars. Bland de vanligaste är rökning, festande och grillning.

Varmt väder gör att vi har fönstren öppna mer vilket kan innebära att grannens cigarettrök letar sig in. En del medlemmar vill kanske införa ett generellt förbud mot rökning men en förening kan i sina trivselregler inte förbjuda någon att röka i sin bostad eller på sin balkong. Visst kan föreningen ha förbud mot rökning i entréer, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen men ett allmänt förbud skulle kräva att samtliga medlemmar, även rökarna, är eniga om ett rökförbud. Däremot är det förstås styrelsens skyldighet att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Den som helt vill slippa rökande grannar får söka sig till ett boende i en förening som från början är skapad som en rökfri förening, och där detta är inskrivet i stadgarna.

Grillning på balkong eller uteplats är däremot en ordningsfråga som kan tas upp i föreningens trivselregler. Helst ska de då tas upp på en föreningsstämma. Oset från grillad mat sprider sig lätt vida kring och kan vara besvärande. En del föreningar anser att det är helt i sin ordning att grilla på en elgrill på balkongen, eller att lägenheterna högst upp i ett hus är undantagna, medan andra inte vill tillåta grillning alls.

Att grannarna har fest ibland är sådant vi som bor i en bostadsrättsförening får leva med. Men det ska förstås vara inom rimliga gränser och gärna meddelat i förväg. Om festandet pågår helg efter helg med hög musik fram på småtimmarna och ingen förändring sker efter tillsägelse kan det bli tal om ett mer formellt tillvägagångssätt. Först och främst rekommenderas att prata med varandra, det löser många konflikter. Om det inte hjälper behöver styrelsen dokumentera störningarna. Skulle det bli aktuellt med en uppsägning rekommenderar Bostadsrätterna alltid att styrelsen kontaktar en jurist eftersom det är viktigt att inte göra några formella fel i uppsägningsförfarandet.

Ett säkert vårtecken i Bostadsrätternas styrelserådgivning är också frågor om studsmattor och pooler ovan mark. Om föreningen äger marken där medlemmar vill ställa upp dessa populära don för utelek är det upp till styrelsen att tillåta det eller inte. Bostadsrätterna brukar avråda styrelserna från tillstånd eftersom det är förknippat med ansvar för styrelsen ifall olyckan skulle vara framme.

Precis som för andra lekanläggningar har föreningen ansvar för att exempelvis studsmattan har skyddsnät och inga fel som kan leda till skador. Även att den är placerad på mjukt underlag. Pooler kan behöva staket runt om och skydd ovanpå för att minimera skaderisken. Allt detta kräver löpande kontroller.

Om en medlem vill ställa upp en studsmatta eller pool på mark som är upplåten med bostadsrätt, alltså tillhör bostadsrätten, får medlemmen ett större ansvar. Men föreningen kan fortfarande anses medansvarig vid en olycka. När barn leker, hoppar och kanske krockar med varandra och skadar sig har dock föräldrarna det övergripande ansvaret att se till sina barn.

Inte helt ovanligt är också att en del medlemmar har synpunkter på att barn låter, tjoar och skriker när de leker. Men barnskrik är något vi som bor i en bostadsrättsförening också måste acceptera och det räknas inte som en störning i juridisk mening. Det bästa är förstås, även när det gäller det, att prata med varandra. Ömsesidig hänsyn och kommunikation är en bra grund för en trevlig sommarsäsong för alla i föreningen.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

  • Säkerhet och trygghet i föreningen

    Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet