Samägande av bostadsrätt

Det är inte ovanligt att flera förvärvar bostadsrätt tillsammans. Men det förhåller sig så att endast makar, registrerade partners och sambor har en laglig rätt att äga bostadsrätt gemensamt.

Om inte annat sägs i en förenings stadgar kan alltså en styrelse neka medlemskap om till exempel föräldrar och ett barn tillsammans köper en bostadsrätt. Det är dock rätt så vanligt att föreningar medger medlemskap, det innebär inga nackdelar för föreningen.

Om flera ägare till en bostadsrätt erhåller medlemskap blir de alla ”fullvärdiga” medlemmar. De har solidariskt ansvar för de förpliktelser som hänger ihop med innehavet av bostadsrätten, till exempel att betala månadsavgift. Medlemmarna bestämmer själva hur stor del av bostadsrätten var och en har. Det är alltså deras ensak om ett par har fördelningen 50/50 eller 90/10. Äger flera en bostadsrätt har de bara en röst tillsammans på en föreningsstämma. Kan de inte enas om hur de ska rösta får de avstå. Om en av två delägare inställer sig på stämman behöver han eller hon inte visa fullmakt från den andre för att få rösta.

 

Rev.  April. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta