Överlåtelse av hyresrätten till lokal

Hyresrätten till en lokal kan i vissa fall överlåtas till den som ska överta verksamheten. Har lokalhyresgästen (överlåtaren) haft lägenheten kortare tid än tre år krävs dock synnerliga skäl som exempelvis sjukdom för detta.

Endast vissa lokaler omfattas av bestämmelsen. Det måste vara fråga om en affärslokal eller en lägenhet som åtminstone till väsentlig del används i förvärvsverksamhet. Vidare krävs att inte bara lokalen utan även att själva rörelsen som bedrivs i lokalen (det vill säga verksamheten) ska överlåtas till den nye hyresgästen (förvärvaren). Man får alltså inte bara sälja inventarierna och hyresrätten till lokalen. Kravet på att även rörelsen ska tas över av den nye hyresgästen innebär att förändring av dess inriktning inte får förekomma.

Hyresvärden/föreningen ska vidare inte ha befogad anledning att motsätta sig att hyresrätten överlåts, vilket innebär att den nye hyresgästen ska vara godtagbar som hyresgäst och kunna betala hyran.

Ladda ned PDF.

Mer som detta