Medlemsförteckning

Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra medlemsförteckning. Förteckningen ska innehålla uppgift om varje medlems namn och postadress samt bostadsrätt.

Det är styrelsens ansvar att se till att medlemsförteckningen är uppdaterad. Vid föreningsstämma används ofta medlemsförteckningen för att se vilka som är närvarande och har rösträtt.

Till skillnad från lägenhetsförteckningen är medlemsförteckningen offentlig, vilket innebär att den ska hållas tillgänglig för den som vill se den, till exempel köpare, mäklare, myndigheter med flera.

Föreningen ska också föra en lägenhetsförteckning, se mer om detta i Faktabladet "Lägenhetsförteckning".

Lagtext

Bostadsrättslagen 9 kap. 8 §

Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

Bostadsrättslagen 9 kap. 9 § -9 a§

Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om namn, postadress, tidpunkt för in-och utträde i föreningen samt uppgift om den bostadsrätt som innehas.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

Ladda ned PDF.

Mer som detta