Hyresgäster

Många föreningar har uthyrda bostäder och lokaler. När en fastighet ombildats från hyresrätt till bostadsrätt avstår nästan alltid någon från att gå med och stannar kvar som hyresgäst. Föreningar brukar ofta föredra att lokaler är hyresrätt i stället för bostadsrätt eftersom man då bland annat kan ha bättre kontroll över vad lokalerna används till. Hur än hyresrätter tillkommit måste föreningen som hyresvärd i sina hyresförhållanden uppträda på ett korrekt sätt.

De hyresrätter som övertas av föreningen efter en ombildning finns kvar med oförändrade rättigheter och skyldigheter för såväl förening som hyresgäst. Några nya hyreskontrakt behöver inte tecknas och de överenskommelser som tidigare hyresvärd gjort med sina hyresgäster gäller mot föreningen som ny ägare av fastigheten. Det är hyreslagen som reglerar alla hyresförhållanden och föreningen kan inte i något läge åberopa stadgarna eller bostadsrättslagens bestämmelser mot hyresgästen.

Detta påverkar bland annat hyressättning och hur föreningen ska göra när hyran ska justeras. Föreningar som planerar en förändring som på något sätt involverar ett hyresavtal ska alltid inhämta hjälp om man inte har mycket goda kunskaper. Det kan gälla förhållandet till bostadshyresgästen men kanske framför allt förhållandet till lokalhyresgästen. Reglerna för hyresrätter är komplicerade och avvikelser innebär nästan alltid ogiltighet. Det spelar ingen roll hur överens föreningen och hyresgästen än är.

Ladda ned PDF.

Mer som detta