Anlita jurist

Ibland kan en fråga eller ett ärende kräva en juridisk utredning som går utöver vad Bostadsrätternas rådgivning kan erbjuda. Då kan styrelsen behöva överväga att anlita en handläggande jurist eller en advokat som juridiskt biträde.

Förutom juridisk utredning och handläggning kan en bostadsrättsförening även hamna i en rättslig tvist.

Sök jurist inom aktuellt område

Styrelsen bör då söka en jurist eller advokat som är särskilt insatt i det aktuella rättsområdet, till exempel bostads- och hyresrättsliga frågor eller entreprenadrätt. Om föreningen anlitar ett förvaltningsbolag för ekonomisk eller teknisk förvaltning kan även förvaltningsbolaget ha jurister som kan anlitas som ombud.

I annat fall kan styrelsen kontakta en jurist- eller advokatbyrå på orten. Sök efter jurister och advokater med särskild kompetens och inom visst geografiskt område på Advokatsamfundets webbplats.

Kom överens om omfattning och arvode

När ett ombud anlitas är det viktigt att diskutera arvode och beräknad tidsåtgång för uppdraget. Styrelsen bör se till att vara väl förberedd inför mötet med ombudet. Vid en tvist är det också en god idé att kontakta föreningens försäkringsbolag för att kontrollera om rättskyddet kan användas. I vissa fall täcker rättskyddet kostnader för både ombud och andra rättegångskostnader.

Ett beslut om att anlita ett ombud kan fattas av styrelsen inom ramen för den löpande förvaltningen.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Arvode

    Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats med ett arbete som är både tidskrävande och ansvarsfullt. Därför väljer många föreningar att ersätta styrelseledamöterna med ett arvode för att i någon mån visa sin uppskattning. Det är stämman som beslutar ifall arvode ska betalas ut och hur stort det ska vara.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet