Bostadsrättsnämnden

Bostadsrättsnämnden har tillkommit på privat initiativ och är alltså inte en myndighet. Nämnden har administrativt stöd av Bostadsrätterna, men är helt obunden i sina yttranden.

Vems ansvar är vattenskadan?
Har styrelsen följt bostadsrättsföreningens stadgar eller inte?
Har jag rätt att sätta upp en balkong?

Dessa exempel är frågor som Bostadsrättsnämnden behandlar. Istället för att vända sig till domstol med sin tvist kan Bostadsrättsnämnden erbjuda en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättslagens område.

En enskild bostadsrättshavare eller bostadsrättsförening kan vända sig till nämnden med ett ärende där sedan motparten får möjlighet att svara innan nämnden ger sitt yttrande. Hela förfarandet är skriftligt via e-post och nämnden ger ingen enskild rådgivning per telefon eller e-post.

Den som vänder sig till nämnden får betala en avgift: 800 kronor för en enskild individ, eller 3 000 kronor för föreningar. Det finns med andra ord många fördelar med att vända sig till Bostadsrättsnämnden i stället för till allmän domstol.

Läs mer på Bostadsrättsnämndens webbplats www.bostadsrattsnamnden.se