Underhållsplan & Underhållsplan Grön

Byggkonsulten Sustend har tagit fram underhållsplaner speciellt anpassade till bostadsrättsföreningar. Bostadsrätternas medlemmar får 15 procents rabatt på både Sustends ordinarie underhållsplan och på Underhållsplan Grön, som även omfattar energieffektivisering.

Underhållsplanen fungerar som en grund för planeringen av styrelsens arbete och föreningens ekonomi. Den talar om hur fastigheten mår, vad som kommer behöva åtgärdas och när, samt vad varje åtgärd kommer att kosta. Planen kan uppdateras digitalt i appen Planima som kostnadsfritt ingår i ett år. Här kan ni enkelt arbeta med er underhållsplan online så att ni alltid har ett aktuellt beslutsunderlag. Ni får den också i utskrivbart pdf-format.

Som alternativ kan ni även välja Underhållsplan Grön som innebär att ni får Underhållsplanering med energieffektivisering – allt i ett.

Genom att kombinera det återkommande underhållsarbetet med energieffektiviserande åtgärder kan stora besparingar göras, och investeringarna blir betydligt mer lönsamma än om åtgärderna genomförs var för sig. Underhållsplan Grön visar hur de underhållsåtgärder som är beskrivna i planen kan kombineras med energieffektiviserande investeringar och hur stora besparingar dessa investeringar skulle kunna medföra.

Bostadsrätterna har granskat marknadens leverantörer av underhållsplaner och väljer att rekommendera Sustend till våra medlemsföreningar.  

Som medlemsförening får ni 15 procents rabatt både på Sustend Underhållsplan med besiktningsrapport och åtgärdslista för 50 år framåt i tiden, och på Underhållsplan Grön som innehåller det mycket viktiga tillägget. I denna plan granskas fastigheten extra noggrant även ur ett energiperspektiv och möjliga energibesparingsåtgärder kopplas ihop med fastighetens underhållsbehov.

Läs mer om Underhållsplan och Underhållsplan Grön här. För att se webbkurser som beskriver de olika underhållsplanerna klickar du här för Sustend Underhållsplan och här för Sustend Underhållsplan Grön.

Sustend är ett konsultbolag som hjälper bostadsrättsföreningar med projektledning, underhållsplanering och besiktningar.

Logga in och skicka en offertförfrågan för önskad plan, eller be om en offert på båda alternativen samtidigt.

För vidare kontakt och frågor om underhållsplanen kontakta br@sustend.se eller 010 – 175 69 09.

För dig som medlem

Offertförfrågan och erbjudande för dig i styrelsen

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet