Handboken Bättre projekt

Att driva stora bygg- eller underhållsprojekt i en bostadsrättsförening ställer stora krav på alla inblandade. Därför har Bostadsrätterna tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm tagit fram denna skrift som medlemsföreningar får köpa till ett förmånligt pris.

Som en hjälp i arbetet i föreningen när det gäller stora bygg- och underhållsprojekt ger Bostadsrätterna tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm ut handboken Bättre projekt. Medlemsföreningar får köpa den till ett pris om 80 kr/st. Porto tillkommer. 

Beställ på info@bostadsratterna.se eller på medlemsservice tel: 0775-200 100. Ange föreningens namn, medlemsnummer, dina kontaktuppgifter och antalet exemplar du vill beställa.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet