Bostadsrätternas fastighetsförsäkring

Genom samarbetet med Söderberg & Partners försäkringsförmedlare erbjuds en fastighetsförsäkring speciellt anpassad till bostadsrättsföreningar.

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än vad andra försäkringar på marknaden har och dessutom till ett mycket förmånligt pris. 

Vår fastighetsförsäkring är framtagen av Söderberg & Partners, som är specialister på området, tillsammans med representanter för Bostadsrätterna. I Söderberg & Partners uppdrag ligger att de ska se till att försäkringen har bästa tänkbara omfattning till ett marknadsmässigt pris. Detta för att det ibland kan vara svårt för lekmän att jämföra omfattning och villkor mellan olika försäkringsgivare. 

I och med att önskemål och behov förändras över tid utvecklas försäkringslösningen löpande vilket leder till att pris och omfattning kan förändras från år till år. Tack vare samarbetet med Söderberg & Partners upphandlas innehållet i fastighetsförsäkringen kontinuerligt för att säkerställa att våra medlemsföreningar omfattas av det skydd de behöver, till rätt pris. 

Se webbkursen som beskriver förmånen här. 

OMFATTNING 

Bostadsrätternas fastighetsförsäkring skiljer sig från de flesta andra försäkringar som finns på marknaden. Några viktiga skillnader i Bostadsrätternas fastighetsförsäkring jämfört med andra är att den innehåller: 

 • Egendomsförsäkring med allriskskydd. Det innebär att försäkringen gäller för plötslig, oförutsedd fysisk skada på byggnaden 
 • Brandförsäkring utan självrisk 
 • Styrelseansvar utan självrisk 
 • Styrelseansvar med 5 miljoner i försäkringsbelopp jämfört med normala 2 miljoner
 • Styrelseansvar som även omfattar lekmannarevisor 
 • Rättsskydd som även omfattar tvister i förvaltningsdomstol så som till exempel hyresnämnden 
 • Maximalt åldersavdrag på 200 000 kronor 

För det gemensamma Bostadsrättstillägget gäller: 

 • Tillägget gäller med så kallat fullvärde, det vill säga inget övre försäkringsbelopp 
 • Allriskdel för egen bekostad inredning 
 • Avskrivningselimineringsskydd för de som drabbas av följdskador 
 • Maximalt åldersavdrag på 20 000 kr 
 • Yt- och tätskikt i ett badrum ses som två separata enheter. Det kan komma att bli mycket viktigt vid en skada som beror på brister i ytskiktet. 

Även villkoren för bostadsrättstillägget skiljer sig kraftigt åt på marknaden, liksom kostnaden. Syftet med det gemensamma tillägget är främst att säkra att alla i föreningen har ett skydd, och då bästa möjliga. Dessutom finns det stora fördelar med att en och samma skadereglerare hanterar såväl fastighets- som bostadsrättstilläggsskadorna. 

För mer information eller vid frågor kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 70 eller e-posta till bostadsratterna@soderbergpartners.se.

För er som har tecknat fastighetsförsäkringen finns information om vart ni vänder er om olyckan skulle vara framme i bilagan nedan. Logga in som medlem och ta del av informationen.

För dig som medlem

Offertförfrågan, kontakt vid skada och mer för dig i styrelsen

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet