Styrelsetidningen Bostadsrätterna Direkt

Tidning till föreningens styrelse 10 gånger per år enligt utgivningsplan. Finns även på webbplatsen som nätversion.

Styrelsetidning om åtta sidor som skickas till föreningens styrelse tio gånger per år. 

Tidningen innehåller information om allt som är bra för föreningens styrelse att känna till. Den tar bland annat upp förändringar i lagstiftning och regelverk, ger råd och tips i vardagen och mycket annat som är relevant och aktuellt  för den styrelse som vill hålla sig välinformerad.  

Bostadsrätterna Direkt skickas normalt i fem exemplar i samma inplastade försändelse så att den registrerade kontaktpersonen kan dela ut tidningen till styrelsens alla ledamöter. Föreningen kan beställa upp till nio exemplar av Bostadsrätterna Direkt. Glöm inte att ändra kontaktperson om det blir aktuellt. Tidningen går även att beställa som nätprenumeration. Alla gamla utgåvor sedan år 2018  finns samlade  i vårt webbarkiv

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet