Ordförande på föreningsstämma

I mån av tillgängliga resurser, mot särskilt arvode, kan Bostadsrätternas erfarna styrelserådgivare anlitas som ordförande på medlemsföreningarnas föreningsstämmor.

Under våren har de flesta föreningar sin ordinarie föreningsstämma. Inför den är det klokt att planera för vem som ska sitta som stämmoordförande. Det är långt ifrån säkert att föreningens ordförande är bäst skickad att leda stämmoförhandlingarna. Tvärtom är det många gånger bättre att föreningens ordförande fokuserar på att svara på medlemmarnas frågor.  

Dessutom kan föreningens medlemmar uppleva en extern ordförande som mer neutral eftersom denne inte sitter i styrelsen. Att ha en extern ordförande brukar också i hög grad innebära att stämmorna blir lugnare – speciellt om det finns någon fråga som är av mer kontroversiell karaktär. 

Kostnaden varierar med stämmans längd. Räkna med cirka 7 000 kronor plus moms för en normal stämma. Är stämman lång eller kräver tid i form av inläsning eller lång resväg kan kostnaden bli högre. 

För mer information kontakta Tove Rickemyr på 08-58 00 10 15 eller  tove.rickemyr@bostadsratterna.se.  Tjänsten erbjuds i mån av tillgängliga resurser.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet