Praktiska blanketter för föreningen

Är din bostadsrättsförening medlem hos oss kan du få tillgång till våra blanketter för avtal, ansökningar och annat som behövs i en förening.

Du behöver vara inloggad för att kunna spara ned blanketten. Högerklicka bara på den och välj "Spara som". Saknar du inloggning kan du få det här. OBS: En del av blanketterna kan enbart styrelsen få tillgång till via sin styrelseinloggning. Samtliga blanketter har fått en översyn och är uppdaterade per den 5 juni 2020, men enstaka blanketter uppdateras löpande efter till exempel ändrad lagstiftning.

Andrahandsansökan

Med denna blankett ansöker du som medlem om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta sin lägenhet.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Bilplats, nyttjanderättsavtal

Den här blanketten avser bilplats utomhus, det vill säga p-platsruta. Gäller alltså inte garageplats.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Fullmakt

Fullmakt för stämma. Se vidare i din bostadsrättsförenings stadgar vad som gäller för fullmakter.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

GDPR - Information till befintliga medlemmar om personuppgiftsbehandling

Nya dataskyddsförordningen ställer högre krav på information om vilka personuppgifter som förs, hur och vem som har åtkomst till dem. Denna blankett kan användas för att informera befintliga medlemmar i bostadsrättsföreningen om de personuppgifter som föreningen behöver föra enligt lag, det vill säga i medlemsförteckningen och i lägenhetsförteckningen. Texten kan också kopieras och publiceras på den egna webbplatsen.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

GDPR - Information till nya medlemmar om personuppgiftsbehandling

Nya dataskyddsförordningen ställer högre krav på information om vilka personuppgifter som förs, hur och vem som har åtkomst till dem. Denna blankett kan användas för att informera nya medlemmar som beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen om de personuppgifter som föreningen behöver föra enligt lag, det vill säga i medlemsförteckningen och i lägenhetsförteckningen.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

GDPR - Samtycke om behandling av personuppgifter

Den här mallen kan föreningen använda för att inhämta samtycken från sina medlemmar att behandla personuppgifter utöver de som föreningen måste föra enligt lag. Det kan till exempel vara e-postadresser och telefonnummer.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Hyreskontrakt för garage/garageplats

Om ett hus, eller del av hus, upplåts för nyttjande mot ersättning är det fråga om ett hyresavtal. Det innebär att om det finns tak, väggar och dörr på den upplåtna garageplatsen samt ersättning utgår handlar det om ett hyresavtal, närmare bestämt lokalhyresavtal. Lagbestämmelser kring detta finns i hyreslagen. Denna avtalsmall kan användas för fristående garage såväl som garageplats i gemensamt garage.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Lokalhyresavtal (enkelt)

Lokalavtal för mindre lokaler såsom förråd och liknande.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Lägenhetskort till lägenhetsförteckningen

Lägenhetsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra lägenhetsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Medlemsförteckning

Medlemsförteckning för de föreningar som förvaltar sig själva. Att föra medlemsförteckning är ett lagkrav enligt bostadsrättslagen.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Medlemskap (ansökan)

Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet ska alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåv och arv.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Nyttjanderättsavtal

Om mark ska tillföras viss lägenhet (nyttjande av mark), till exempel genom uppförande av en uteplats, krävs stämmobeslut. När föreningen samtyckt till att Nyttjanderättshavaren på egen bekostnad anlägger en enklare uteplats på föreningens mark, utifrån vissa villkor som föreningen ställt, kan styrelsen använda sig av denna mall för nyttjanderättsavtal (arrende).
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Ombyggnad av lägenhet (ansökan)

För vissa ombyggnationer i medlems lägenhet krävs ett godkännande av styrelsen. Använd den här ansökan och skicka till styrelsen.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Reglering av vattenskada

Överenskommelse om vem som ska betala vad, enligt stadgar, då bostadsrättslägenhet drabbats av vattenskada.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning gällande vägrat tillträde – bostadsrätt

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller underhåll enligt bostadsrättslagen. Den här blanketten kan användas för att uppmana medlemmen att ge föreningen tillträde till lägenheten.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning gällande vägrat tillträde – hyresrätt

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller underhåll enligt hyreslagen. Den här blanketten kan användas för att uppmana hyresgästen att ge föreningen tillträde till lägenheten.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning störande bostadsrättshavare

Rättelseanmaningen ska skickas rekommenderat till den bostadsrättshavare som stör en annan granne eller grannarna. Läs mer i vårt faktablad "Störningar" under "Allt om bostadsrätt" på vår webbplats.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning störande hyresgäst

Rättelseanmaningen ska skickas rekommenderat till den hyresgäst som stör en granne eller grannarna.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning (bostadsrätt)

Blanketten "Otillåten andrahandsupplåtelse, bostadsrätt" skickas till den medlem som inte ansökt och fått godkänt om att få upplåta i andra hand. När styrelsen upptäcker en otillåten andrahandsupplåtelse har den två månader på sig att skicka blanketten. Skickas rekommenderat.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Rättelseanmaning vid otillåten andrahandsuthyrning (hyresrätt)

Blanketten "Otillåten andrahandsupplåtelse, hyresrätt" skickas till den hyresgäst som inte ansökt och fått godkänt om att få upplåta i andra hand. När styrelsen upptäcker en otillåten andrahandsupplåtelse har den två månader på sig att skicka blanketten. Skickas rekommenderat.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Störningschema

Styrelsen måste dokumentera störningarna noga. Genom detta störningsschema dokumenteras störningen med datum, klockslag, typ av störning och vem som störts. Utan bra och fullständig dokumentation över störningarna riskerar föreningen att inte nå framgång vid en eventuell uppsägning.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Trivselregler

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor nära varandra i en bostadsrättsförening. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. En medlem i en bostadsrättsförening har inte bara rätten att bo i sin bostad i föreningens hus utan har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Upplåtelseavtal för bostadsrätt

Upplåtelseavtalet använder styrelsen vid nyupplåtelse av lägenhet.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Uppsägning av lokalhyresgäst för avflyttning

Föreningen som säger upp lokalhyresgäst för avflyttning använder denna blankett.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Uppsägning av lokalhyresgäst för villkorsändring

Förening som vill ändra villkoren i lokalhyresavtalet använder denna blankett.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Uppsägningsblankett obetald årsavgift

Det händer att medlemmarna inte betalar sin årsavgift eller betalar den för sent. Bostadsrättslagen ställer höga krav på formalia i samband med uppsägningsförfarandet vid obetald årsavgift. Läs mer i blankettens försättsblad.
Endast för styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal som i det dagliga också kan kallas köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången skall upplåtelseavtal användas istället.
Endast för boende eller styrelse i medlemsförening
Bli medlem
eller
Logga in som medlem