Vad är valberedningens uppdrag?

Kursen ger dig en bättre förståelse för varför valberedningen finns och vilket uppdrag valberedningen har. Du som valberedare får praktiska tips och verktyg för ditt fortsatta viktiga arbete.

Beskrivning

Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult och ska ta fram förslag på styrelse och revisorer för nästkommande år.

Det kan ibland vara svårt att engagera medlemmar att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse men att ha en styrelse är avgörande för att föreningen ska leva vidare. Dessutom är det viktigt att medlemmarna hjälps åt så att den styrelsen som väljs har den kompetens som behövs.

På kursen går vi igenom valberedningens uppdrag och du får konkreta tips med dig hem. Valberedningens uppdrag är viktigt men inte svårt.

Det kan till och med vara ett bra sätt att lära känna sina grannar på!

Målgrupp

Valberedare

Ur innehållet

• Hur tar vi fram ett förslag på styrelse?
• Hur får vi medlemmar intresserade av föreningsarbetet?
• Arvoden i bostadsrättsföreningar

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 0 kr

Inspelad kurs

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Valberedning

    Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult som har valts på föregående årsstämma för att ta fram förslag på lämpliga personer till föreningens styrelse och revisorer för nästkommande år. I vissa föreningar ingår även i uppdraget att föreslå nivån på styrelsearvodet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet