Upphandling av entreprenad

Vikten av tidiga förberedelser inför byggprojekt.

Beskrivning

Förr eller senare måste bostadsrättsföreningen handla upp en byggentreprenad. Det kan röra sig om underhåll av föreningens hus eller ändringar såsom att bygga om lokaler, källare eller vindar.

Vid upphandling av entreprenadarbete finns det mycket som styrelsen måste tänka på för att undvika problem och merkostnader. För entreprenader finns också en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas.

På utbildningen kommer vi att belysa viktiga saker att tänka på inför upphandlingen och under entreprenadtiden. Vi går också igenom olika former av avtal, besiktningar med mera. Med kunskap om hur entreprenadjuridiken fungerar kan dyrbara misstag undvikas.

På den här utbildningen betonar vi vikten av att styrelsen noga överväger hur mycket den ska agera själv och när man ska anlita extern hjälp för upphandling och genomförande av byggentreprenader.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagarna ska efter utbildningen förstå hur grunderna för entreprenadjuridiken fungerar, vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden och hur ett byggprojekt översiktligt kan genomföras. Därtill värdet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

Ur innehållet

• Planering inför och vid genomförande av byggprojekt
• De olika entreprenadformerna
• Allmänna bestämmelser för total- och utförandeentreprenad
• Olika former av besiktningar
• Garantitider

Kurstillfällen

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Entreprenader - upphandling och genomförande

    Alla fastigheter behöver förr eller senare underhållas. Styrelsen ställs då inför en mängd frågor av varierande svårighetsgrad när en lämplig entreprenör ska anlitas. De främsta råden är att överväga att anlita en professionell projektledare och att vara noga med avtalet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet