Styrelsens ansvar i omförhandling

Kursen ger dig verktyg att hantera föreningens omförhandlingar för att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen. Du får även kunskaper om de formella krav som omger hyresavtal gällande lokaler och parkeringsplatser.

Beskrivning

Lagstiftningen har många fallgropar inom lokalhyra och arrende. Styrelsen kan den komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen. Exempel kan vara att styrelsen inte har förhandlat fram bästa lokalhyran eller arrendeavgiften eller att styrelsen missat att förhandla bättre villkor för de kommersiella lokalerna.

Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Gällande parkeringsavtal kanske föreningen får acceptera att kontraktet förlängs ett år till för att man missat säga upp till fardagen, det vill säga den 14 mars. Hyresförluster och onödig tidsspillan vad gäller lokaler och parkering kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning, uppsägningstider och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om sina lokalhyresgäster och parkeringsinnehavare och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtal och lag.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Aktuell lagstiftning
• Hyresförhandling – kommersiella lokaler, garage
• Arrendelagstiftningen – parkering
• Hyresnivå
• Formkrav för hyreshöjning

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Hyresförhandling bostad

    Bruksvärdeshyra, förhandlingsordning och ändring av hyresvillkor. Detta är begrepp som förekommer i samband med bostadshyresförhandling. En grundläggande fråga är hur många hyreslägenheter som finns i föreningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut och hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet