Rollerna i styrelsen - arbetsordning

Den här kursen ger dig verktyg för att på bästa sätt arbeta i styrelsen och känna dig trygg i styrelserollen. Dessutom ska du få kännedom om de regelverk som gäller och samtidigt praktiska tips.

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig både till dig som är ny i styrelsen och till den med erfarenhet från styrelsearbete.

Vi fördjupar oss i hur styrelsen ska arbeta på ett effektivt sätt för föreningens bästa. Hur kan arbetet fördelas i styrelsen utifrån de roller som var och en har samt vad ingår i var och ens uppgift? Hur omfattande är styrelsens ansvar och vilka beslut får styrelsen fatta utan att stämman tillfrågas? Det är några frågor som kursen ger svar på.

Vidare kommer vi ta upp hur styrelsemötena planeras och genomförs på ett bra sätt samt styrelsens arbetsuppgifter mellan mötena. Vi går igenom hur styrelseledamöterna kan kommunicera med varandra och hur styrelsen kommunicerar med medlemmarna.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Aktuell lagstiftning
• Styrelsens befogenheter
• Styrelsens organisation och olika roller
• Effektiva styrelsemöten och löpande rutiner

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Roller i styrelsen

    I stort sett alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar men ordföranden har ändå huvudansvaret inom styrelsen och kan sägas vara föreningens officiella ansikte utåt. Ordförandeposten är också den enda som måste utses.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet