Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Hur säkerställer man god ventilation i huset?

Beskrivning

God ventilation är viktig för en bra inomhusmiljö, men det krävs kunskap och underhåll från såväl bostadsrättsföreningen som medlemmarna för att ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt.

För att minska risken för att eventuella problem inte upptäcks finns sedan 1990-talet krav på att husets ventilation återkommande ska kontrolleras av en oberoende funktionskontrollant. Föreningen ansvarar för att kontrollerna utförs och de leder ofta till att olika fel som behöver åtgärdas upptäcks . Inte sällan är föreningen och medlemmarna oense om vem som ska åtgärda felen.

Seminariet handlar om hur en obligatorisk ventilationskontroll genomförs, praktiska tips och framför allt hur resultatet bearbetas för att få ett ventilationssystem som fungerar bra.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha lärt sig hur en ventilationskontroll genomförs, vilka vanliga fel som förekommer och vem som ansvarar för att felen åtgärdas.

Ur innehållet

• Myndighetskrav
• Genomförande av OVK
• Läsa och förstå ett OVK-protokoll
• Några vanliga fel
• Vem ska åtgärda fel som har noterats?

Kurstillfällen

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

    Det är viktigt att ventilationssystemet i bostadshus fungerar som det är tänkt. Brister kan medföra problem med bland annat fukt, mögel och ökad radonhalt, men även luktspridning i och mellan lägenheter. OVK måste utföras regelbundet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet