Mark - upplåtelse och byggnation

Kursen ger dig en bred bild över de olika aspekter som styrelsen bör tänka på när föreningen planerar att upplåta mark till bostadsrättshavarna - oavsett vilken juridisk form som väljs.

Beskrivning

Upplåtelse av mark med bostadsrätt blev möjligt år 1991 i samband med att nuvarande bostadsrättslag började gälla. Mark kan även upplåtas genom arrende eller allmän nyttjanderätt.

På denna utbildning kommer vi att beröra olika sätt att upplåta mark, regler, fördelar och nackdelar. Vi kommer även att ta upp vad man ska tänka på när frågan om byggande av altan och andra typer av förändringar av marken blir aktuell. Det handlar framför allt om vilka beslut som ska fattas i styrelsen eller på föreningsstämma, och med vilken majoritet.

Efter utbildningen ska styrelsen ha kunskap om hur åtgärderna genomförs på ett juridiskt riktigt sätt.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Är marken upplåten eller ej?
• Skillnaden mellan upplåten mark med bostadsrätt och annan nyttjanderätt
• Vad har medlemmen rätt att göra på marken?
• Hur upplåter föreningen mark med bostadsrätt?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ombyggnation utanför lägenhet

    En bostadsrättshavare får i princip inte göra några ändringar utanför sin bostad utan styrelsens tillstånd. Det gäller även marken om inte den ingår i bostadsrätten. I vissa fall krävs också tillstånd av stämman.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet