Hyra ut garage- och parkeringsplatser

Så hanteras föreningens bilplatser.

Beskrivning

Hyreslagstiftningen för både garage och parkeringsplatser är komplex – fallgroparna och frågeställningarna är många.

Vad skiljer en uthyrning av garage från en uthyrning av parkeringsplats? Vilka regelverk är tillämpliga och vad skiljer dem åt? Det är frågor som utbildningen kommer att ta upp. Vi ger styrelsen de verktyg som krävs för att upprätta och läsa både garageavtal och parkeringsavtal.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Målsättning

Efter genomgången utbildning har deltagarna fått verktyg att hantera föreningens frågor vad gäller parkeringsplatser och garage samt hur avtal ska tolkas och upprättas. Vidare kommer uppsägningsreglerna tydliggöras.

Ur innehållet

• Uppsägningsregler
• Hyresavtal för garage
• Regelverk för parkeringsplatser
• Hur ska avtal utformas för parkeringsplatser

Kurstillfällen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Garage och p-plats

    Om bostadsrättsföreningen har parkeringsplatser utomhus eller p-platser i ett garage har betydelse för vilket typ av avtal som skrivs och villkoren för uthyrningen. Det är nämligen två olika lagstiftningar som regler de olika typerna av p-platser.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet