Föreningens möjlighet till avhysning

Processen från förverkande till avhysning.

Beskrivning

I många bostadsrättsföreningar behöver styrelsen hantera misskötsamhet av olika slag som leder till att medlemmar, lokal- eller bostadshyresgäster behöver sägas upp. Att behöva tvinga en granne att flytta är en oangenäm uppgift för en bostadsrättsförenings styrelse.

Genom utbildningen vill vi ge förståelse för den komplicerade processen med avhysning. Det är viktigt att de formella lagreglerna följs, både för bostadsrättsföreningen och den enskilde. Om inte uppsägningen görs på ett korrekt sätt gäller den inte och föreningen kan inte gå vidare med en avhysning.

På seminariet går vi igenom hur processen går till.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagaren ska efter genomgånget kurs veta hur processen för avhysning av medlemmar, lokal- och bostadshyresgäster ser ut. Deltagarna ska förstå vikten av att de formella reglerna i lagstiftningen är uppfyllda. Detta för att styrelsen ska kunna gå vidare med en avhysning och en eventuell tvångsförsäljning genom Kronofogden.

Ur innehållet

• Lagstiftning
• Processkedjan
• Uppsägning
• Frivillig avflyttning - överenskommelse
• Ansökan om avhysning och eventuell tvångsförsäljning
• Kronofogden

Kurstillfällen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Handräckning

    Kronofogden är den myndighet föreningen vänder sig till för hjälp med att komma in i en lägenhet, flytta fast egendom, om någon måste lämna tillbaka ett utrymme eller lämna en lägenhet. Styrelsen ansöker om handräckning hos Kronofogden.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet