Efter entreprenaden

Vilka rättigheter och skyldigheter har föreningen?

Beskrivning

Att genomföra ett stort renoverings-, ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt i en bostadsrättsförening ställer stora krav på alla inblandade. I samspelet mellan föreningens styrelse, de boende och entreprenören ska flera olika viljor och intressen tillgodoses för att projektet ska bli så lyckat som möjligt.

När byggnadsarbetet närmar sig sitt slut upphör dock inte arbetet för styrelsen, men det byter karaktär. Entreprenaden behöver besiktigas och under garanti- och ansvarstiden måste styrelsen bevaka att besiktningar utförs. Styrelsen måste också reklamera allvarligare fel under garantitiden och följa upp att de avhjälps.

Kursen handlar om de frågor som dyker upp när byggnadsarbetet är klart, vilka rättigheter bostadsrättsföreningen har och hur styrelsen bevakar dessa.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik i enlighet med ABT 06 och vad som gäller från slutbesiktningen och under garantitiden.

Ur innehållet

• ABT 06
• Garantitider
• Olika besiktningsformer
• Vad är ett fel?
• Entreprenörens ansvar för fel

Kurstillfällen

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Entreprenader - garantier och ansvar för fel

    Efter att ett byggnadsarbete i föreningen är avslutat kan frågor om besiktningar, garantier och entreprenörens ansvar när det gäller fel uppstå. Här är det viktigt att vara noga med vad som står i avtalet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet