Bygga eller glasa in balkonger

Vad behöver du tänka på när ni i föreningen planerar att bygga balkonger? Och hur går ni till väga om ni vill glasa in balkonger som redan finns eller tillåta medlemmar att själva glasa in sina balkonger? Den här kursen ska ge dig kunskap om hur ni kan planera och genomföra åtgärderna på ett juridiskt riktigt sätt.

Beskrivning

Att bygga nya balkonger eller glasa in de som redan finns innebär på flera sätt ett stort mervärde för medlemmarna. På kursen går vi in på alla de juridiska frågor som är aktuella vid balkongbygge eller inglasning och vi berör både byggnadstekniska frågor, entreprenadfrågor, upphandling och myndighetskrav. Framför allt handlar det om vilka beslut som ska fattas på en föreningsstämma och med vilken majoritet, men också hur föreningsbeslutet förhåller sig till bygglovet.

På utbildningen kommer vi även att beröra grundtankarna kring finansiering av balkongbyggen och inglasningar.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Beslutsgången
• Myndighetskrav
• Hur handlar man upp entreprenaden?
• Underhållsansvaret
• Vem är beställare, vem betalar och hur?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade ämnen

  • Balkongbygge

    Det har varit populärt att bygga balkonger under en längre tid. En balkong ger ett mervärde för boendekvaliteten och höjer även bostadens ekonomiska värde. Beslutet att bygga balkonger måste fattas på en föreningsstämma.

  • Inglasning

    Inuti sin bostadsrätt har medlemmen stor frihet att göra ändringar. Men i princip är det inte tillåtet alls för en bostadsrättshavare att utföra några ändringar utanför sin lägenhet utan tillstånd från föreningen.

  • Stämmobeslut

    Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet