Bostadsrätternas fastighetsförsäkring

Försäkra fastigheten på bästa sätt.

Beskrivning

Genom samarbetet med Söderberg & Partners försäkringsförmedlare erbjuds en fastighetsförsäkring som är skräddarsydd för just bostadsrättsföreningar.
Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemsföreningar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden.

Vår fastighetsförsäkring är framtagen av Söderberg & Partners, som är specialister på området, tillsammans med representanter för Bostadsrätterna. Uppdraget går ut på att Söderberg & Partners ska se till att försäkringen har den bästa tänkbara omfattningen till ett marknadsmässigt pris.

Vi kommer att gå igenom vad försäkringen omfattar och de fördelar som finns jämfört med andra fastighetsförsäkringar.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet veta hur Bostadsrätternas fastighetsförsäkring skiljer sig från de flesta andra försäkringar på marknaden, vad den omfattar samt fördelar med försäkringen.

Ur innehållet

• Genomgång av innehållet i försäkringen
• Självrisk och maximalt åldersavdrag
• Styrelseansvar som även omfattar lekmannarevisor
• Allriskskydd och rättskydd
• Vad innebär bostadsrättstillägget?

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet