Bättre kommunikation - mindre konflikt

Med kursen vill vi inspirera till att förbättra föreningens kommunikation, både inom styrelsen och ut mot medlemmarna och ge tips på bra kanaler för dialog. Kursen ska även skapa förståelse för de mekanismer som utlöser konflikter och ge verktyg för hur dessa kan eller bör hanteras.

Beskrivning

Styrelsen får inte kommunicera allt de gör, men det finns många andra sätt att få medlemmar att känna sig mer insatta och delaktiga i föreningen. Bra kanaler med möjlighet till dialog – både inom styrelsen och bland medlemmar – underlättar styrelsens arbete. Kanske väsentligast, en bra kommunikation förebygger konflikter.
Konflikter i bostadsrättsföreningar är tämligen vanliga och beror inte sällan på att privata intressena står mot gemensamma intressen. På kursen får du lära dig hur olika slags konflikter kan hanteras för att inte försvåra föreningsarbetet.
Du får också tips på hur styrelsen kan bygga upp en atmosfär som förebygger konflikter och hur konflikter som ändå dyker upp kan hanteras. Trots allt finns det människor som inte går att hantera på det vanliga ”rationella” sättet. Vi ger verktyg även för den situationen.
Vi tar under kursen upp exempel som hjälper dig att bli medvetna om hur du själv reagerar i konfliktsituationer och visar på andra sätt att hantera konflikter.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Hur kommunicerar styrelsen internt och med medlemmarna?
• Kanaler för kommunikation och dialog
• Möjligheter att förebygga konflikter och se signaler tidigt
• Typer av konflikter och beteenden
• Styrelsens roll och ansvar vid konflikter i föreningen

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Kommunikation i föreningen

    En av styrelsens viktigare uppgifter är att regelbundet informera medlemmarna om vad som händer i föreningen. Bra och tydlig information ökar trivseln och ger en positiv bild av föreningen. Det betyder dock inte att styrelseprotokollen ska lämnas ut för medlemmarna att läsa.

  • Konflikthantering

    Konflikter i bostadsrättsföreningar är ganska vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. I en förening behöver medlemmarna samverka. Samtidigt kan just det vara en grogrund för konflikter som styrelsen måste hantera.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet